Hoppa till huvudinnehåll

Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella, brottsliga handlingar. Det innebär att man på något sätt bryter mot lagen, som till exempel att man gör ett inbrott eller skadar andra.

Som barn eller ungdom kan du också vara utsatt för brott som att någon slagit dig eller tagit dina saker.

Om man är under 15 år och gör ett brott kan man inte straffas, men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna och socialtjänsten.

Från 15 års ålder kan man bli straffad om man begår ett brott.

Läs mer om kriminalitet på 1177 Vårdguiden.

Om du som barn är utsatt för brott kan du läsa mer på Jag vill veta.

Få hjälp hos

Barn och familjeenheten i Flens kommun

Länkar

Barnens rätt i samhället (BRIS)- med telefonjour och chat

Attentions barn och ungdomssidor om psykiska diagnoser

Ungdomsmottagningen på nätet – med möjlighet att ställa frågor

Jourhavande kompis– med chat

Våga berätta– sida för barn

Jag vill veta för unga brottsoffer

Unga KRIS