Hoppa till huvudinnehåll

Mobbning och kränkande behandling

Du och alla andra barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskriminera dig. Det betyder att ingen får behandla dig sämre än någon annan. Du får inte heller diskrimineras eller bestraffas för något som dina föräldrar är eller gör.

Det man brukar kalla för mobbning är när någon kränks. Barn kan kränkas av andra barn eller av vuxna.

Läs mer om mobbning och hur man kan hantera det på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112.

Få hjälp

Om du eller ditt barn upplever dig ha blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering på skolan eller förskolan anmäler du detta till skolan eller förskolan.

Om du går i skolan: Kontakta din mentor, lärare, rektor, Elevhälsan eller fritidspersonal.

Om ditt barn går i förskolan: Kontakta förskolechef eller personal på förskolan.

Rektor/förskolechef har ansvaret för att skyndsamt utreda inträffade kränkningar samt vidta åtgärder. Rektor/förskolechef ansvarar för att snarast informera huvudmannen som har det juridiska ansvaret för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Huvudmannen är Barn-, utbildnings- och kulturnärmnden i Flens kommun.

För barn 0-6 år: Barnavårdscentralen (BVC)

För barn och unga 6-18 år: Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

För ungdomar 13 till 20 år (tjejer) och 23 år (killar):Ungdomsmottagningen i Flen ;  Hitta ungdomsmottagningar i länet

Är du vuxen, över 18 år, vänd dig till din vårdcentral.

Barn och familjeenheten i Flens kommun

Länkar

Barnens rätt i samhället (BRIS)- med telefonjour och chat

Friends mot mobbning

Barnombudsmannen om barns rättigheter

Ungdomsmottagningen på nätet – med möjlighet att ställa frågor

Jourhavande kompis– med chat

Våga berätta– sida för barn

Självmordsupplysningen-chatjour för dig med självmordstankar