Hoppa till huvudinnehåll

Psykos

Om man får en psykos får man förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det.

Det är också vanligt att man hör röster som inte finns. Att verkligheten känns förändrad kan göra att man får ångest, blir deprimerad eller får ett avvikande beteende. Det är svårt att vara drabbad och svårt att leva med en förälder som är drabbad.

Läs mer om psykoser på 1177 Vårdguiden
Läs mer om att leva med förälder med psykos på Kuling.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112.

Få hjälp hos

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller annan personal som jobbar på din skola

Elevhälsan och stödteamet

För barn 0-6 år: Barnavårdscentralen (BVC)

För barn och unga 6-18 år: Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

För ungdomar 13 till 20 år (tjejer) och 23 år (killar):Ungdomsmottagning

Är du vuxen, över 18 år, vänd dig till din vårdcentral.

Barn och familjeenheten i Flens kommun

Länkar

Barnens rätt i samhället (BRIS)- med telefonjour och chat

Attentions barn och ungdomssidor om psykiska diagnoser

Ungdomsmottagningen på nätet – med möjlighet att ställa frågor

Jourhavande kompis– med chat

Våga berätta– sida för barn

Självmordsupplysningen-chatjour för dig med självmordstankar

Kuling– för dig som lever med förälder som har en psykisk sjukdom. Med chatfunktion