Hoppa till huvudinnehåll

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att alkohol och droger kan vara farliga för kroppen och att det finns risker med att använda dem, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende.

Efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla. Det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

Läs mer om riskbruk och missbruk, alkohol och droger på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112.

Få hjälp hos

NovaUng

NOVAs stöd till anhöriga

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller annan personal som jobbar på din skola

Elevhälsan och stödteamet

För barn och unga 6-18 år: Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

För ungdomar 13 till 20 år (tjejer) och 23 år (killar):Ungdomsmottagning

Är du vuxen, över 18 år, vänd dig till din vårdcentral.

Barn och familjeenheten i Flens kommun

Länkar

Barnens rätt i samhället (BRIS)- med telefonjour och chat

Ungdomsmottagningen på nätet – med möjlighet att ställa frågor

Jourhavande kompis– med chat

Våga berätta– sida för barn

Självmordsupplysningen-chatjour för dig med självmordstankar

Nar-anon för narkomaner och anhöriga

Al-anon för alkholister och anhöriga

Unga Kris för unga kriminella