Hoppa till huvudinnehåll

Självmordstankar

Ibland kan livet kännas hopplöst. Vem som helst kan hamna i situationer när man tänker att man inte vill leva längre.

Det kan exempelvis handla om att inte leva upp till egna eller andras förväntningar eller att man drabbas av något svårt som känns omöjligt att ta sig igenom.

Om man själv eller någon i ens närhet har tankar på självmord ska man söka hjälp. Även om det just nu känns omöjligt, finns det alltid andra utvägar och hjälp att få.

Läs mer om självmordstankar på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112

Få hjälp hos

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller annan personal som jobbar på din skola

Elevhälsan och stödteamet

För barn 0-6 år: Barnavårdscentralen (BVC)

För barn och unga 6-18 år: Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

För ungdomar 13 till 20 år (tjejer) och 23 år (killar):Ungdomsmottagning

Är du vuxen, över 18 år, vänd dig till din vårdcentral.

Barn och familjeenheten i Flens kommun

Självmordsupplysningen hos MIND

Berättelser

På Suicidprevention i väst hittar du berättelser  om att leva med självmordstankar och hjälp att komma vidare.

Länkar

Barnens rätt i samhället (BRIS)- med telefonjour och chat

Attentions barn och ungdomssidor om psykiska diagnoser

Ungdomsmottagningen på nätet – med möjlighet att ställa frågor

Jourhavande kompis– med chat

Våga berätta– sida för barn

Självmordsupplysningen-chatjour för dig med självmordstankar