Hoppa till huvudinnehåll

Självskadebeteende

Att skada sig själv, kan vara ett av många sätt att försöka hantera känslor som känns smärtsamma.

Kroppslig smärta kan ibland vara lättare att hantera än känslor. Ibland är skadandet ett sätt att lugna eller straffa sig själv. Det kan också vara ett sätt att visa andra att något är fel och att man behöver hjälp.

Läs mer om självskadebeteende på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112.

Akutmottagningar i Sörmland.

Få hjälp hos

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller annan personal som jobbar på din skola

Elevhälsan och stödteamet

För barn 0-6 år: Barnavårdscentralen (BVC)

För barn och unga 6-18 år: Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

För ungdomar 13 till 20 år (tjejer) och 23 år (killar):Ungdomsmottagning

Är du vuxen, över 18 år, vänd dig till din vårdcentral.

Barn och familjeenheten i Flens kommun

Personlig berättelse:

Sandra slutade skada sig själv

 

Länkar

Barnens rätt i samhället (BRIS)- med telefonjour och chat

Attentions barn och ungdomssidor om psykiska diagnoser

Ungdomsmottagningen på nätet – med möjlighet att ställa frågor

Jourhavande kompis– med chat

Våga berätta– sida för barn

Självmordsupplysningen-chatjour för dig med självmordstankar