Hoppa till huvudinnehåll

Svårt att koncentrera sig

Alla kan ha svårt att koncentrera sig ibland. Det beror oftast på att det man ska göra inte är intressant eller roligt. Men för en del handlar koncentrationssvårigheterna om någonting annat.

Orsaken kan till exempel vara:

  • sociala problem hemma,
  • oro för till exempel en vän eller släkting som inte mår bra,
  • någon sjukdom,
  • en funktionsnedsättning, som till exempel adhd.

Läs mer om koncentrationssvårigheter på 1177 Vårdguiden.

Få hjälp hos

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller annan personal som jobbar på din skola

Elevhälsan och stödteamet

För barn 0-6 år: Barnavårdscentralen (BVC)

För barn och unga 6-18 år: Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

För ungdomar 13 till 20 år (tjejer) och 23 år (killar):Ungdomsmottagning

Är du vuxen, över 18 år, vänd dig till din vårdcentral.

Barn och familjeenheten i Flens kommun

Länkar

Barnens rätt i samhället (BRIS)- med telefonjour och chat

Attentions barn och ungdomssidor om psykiska diagnoser

Ungdomsmottagningen på nätet – med möjlighet att ställa frågor

Jourhavande kompis– med chat

Våga berätta– sida för barn

Självmordsupplysningen-chatjour för dig med självmordstankar