Hoppa till huvudinnehåll

Våld och övergrepp

Vuxna får inte göra illa barn. Ingen får slå dig, även om du gjort något dumt.

Du har också rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att man får mat och rena kläder. Om du inte blir omhändertagen kan det vara en form av övergrepp.

Att tvingas se eller höra någon annan bli slagen är också ett brott.

Om du själv blir misshandlad är det viktigt att berätta det för en vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara en förälder, annan släkting, lärare, skolkurator eller någon annan vuxen som du litar på.

Du kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Det är också viktigt att berätta för en vuxen om du vet eller misstänker att en kompis har blivit utsatt.

Läs mer om våld och övergrepp på 1177 Vårdguiden.

Läs mer om brott på Jag vill veta

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112.

Få hjälp hos

Barn och familjeenheten i Flens kommun

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller annan personal som jobbar på din skola

Elevhälsan och stödteamet

För barn 0-6 år: Barnavårdscentralen (BVC)

För barn och unga 6-18 år: Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

För ungdomar 13 till 20 år (tjejer) och 23 år (killar):Ungdomsmottagningen i Flen ;  Hitta ungdomsmottagningar i länet

Din vårdcentral.

Kvinnojourer

Tillit vid hedersrelaterat våld

Länkar

Barnens rätt i samhället (BRIS)- med telefonjour och chat

Unga brottsoffer

Ungdomsmottagningen på nätet – med möjlighet att ställa frågor

Jourhavande kompis– med chat

Våga berätta– sida för barn

Barnombudsmannen om barns rättigheter