Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till barn och ungdomar

Inom stöd och behandling finns en verksamhet för barn och ungdomar som varit med om svårigheter i familjen.

Vi vänder oss till dig

  • som har en förälder med alkohol/drog-problematik
  • vars föräldrar är skilda och inte kan komma överens
  • som har en förälder med psykisk ohälsa
  • som har upplevt att en förälder utövar våld mot den andra

Akut

Utanför kontorstid har vi alltid en social beredskap, den nås på telefonnummer 112. Social beredskap kallas till exempel in om något barn eller ungdom behöver omedelbart omhändertagande eller på något annat sätt far illa.

Gemenskap i stödgrupp

Du som är barn eller ungdom kan vara med i en stödgrupp. I gruppen får du veta att du inte är ensam genom att träffa andra med liknande erfarenheter. Du får kunskap om att du som barn inte har ansvar för vuxnas bekymmer och att du som barn har rätt att vara trygg.

Prata enskilt

Du kan också komma på enskilda samtal för att prata med en vuxen om det som du har varit med om i din familj.

Du får kontakt med oss genom att ringa under kontorstid på vardagar Stadshusets växel, telefon 0157 – 43 00 00 och begär mottagningstelefonen.

Vi har tystnadsplikt.

Kontakt

Mottagningstelefon
Telefon 0157 – 43 00 00
Stadshusets växel begär mottagningstelefon

Telefontid:
Mån: 09:00-12:00
Tis: 13:15-15:30
Ons-Fre: 09:00-12:00

Utanför kontorstid finns social beredskap
Telefon 112