Hoppa till huvudinnehåll
Barn som spelar rundpingis

Ensamkommande barn & ungdomar

Alla barn i Sverige har rättigheter. Eftersom ensamkommande kommit till Sverige utan vårdnadshavare får kommunen ta ansvar för att barnets behov tillgodoses.

Ensamkommande betyder att barnet inte har en vårdnadshavare med sig till Sverige. Dessa barn har rätt till samma behandling och rättigheter som alla andra barn i Sverige. Kommunen har ansvar för att se till att barnets behov tillgodoses.

Barnen får en familjehemsplacering eller får en plats på ett hem för vård och boende (HVB). Alla ensamkommande barn har enligt lag rätt till en god man som ska fungera som förmyndare och vårdnadshavare.

Kontakt

Telefonnummer 0157- 43 00 00
begär ensamkommandegruppen.

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2022-03-11 14:24:05

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mia Gustafsson

Enhetschef Utförarenheten, Barn-, unga & vuxna

0157 - 43 03 64

Gustav Karlsson

Föreståndare på Villagatan 4

0157-43 04 25