Hoppa till huvudinnehåll
Tre händer ovanpå varandra, olika hudfärg

Ensamkommande barn & ungdomar

Ensamkommande betyder att barnet eller ungdomen inte har en vårdnadshavare med sig till Sverige. Barn har rätt till samma behandling och rättigheter som alla andra barn i Sverige.

Nyanlända barn och ungdomar i Sverige får antingen en familjehemsplacering eller en plats på ett hem för vård och boende. Alla ensamkommande barn har enligt lag rätt till en så kallad god man,  som ska fungera som förmyndare och vårdnadshavare.

Här kan du hitta mer information om familjehem

Information om Villagatans stödboende

På villagatan bor ensamkommande ungdomar upp till 21-års ålder, som kommer från länder där det pågår eller har pågått krig eller förföljelse.

Verksamheten inryms i ett antal lägenheter i centrala Flen. Personalen arbetar med att stödja ungdomarna så att de ska vara trygga i att stå på egna ben den dagen de fyller 21.

Den centrala idén med stödboendet är att ge ungdomarna en trygg boendemiljö så lik normala hemförhållanden som det går att komma. Verksamheten har ett starkt fokus på skolgång och utgångspunkten i allt arbete är att ungdomarna efter tiden på Villagatan ska vara självständiga individer delaktiga i det svenska samhället.

 

Behöver du komma i kontakt med oss?

Du når oss via kontaktcenter
T
el: 0157-43 00 00 eller via e-postsoc@flen.se 
Kontaktuppgifter till Villagatans stödboende och enhetschef finner du längst ner på sidan.

Observera att det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2022-07-21 14:06:19

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mia Gustafsson

Enhetschef Utförarenheten, Barn-, unga & vuxna

0157 - 43 03 64

Gustav Karlsson

Föreståndare på Villagatan 4

0157-43 04 25

Sara Pontén

Gruppledare

0157-430328