Hoppa till huvudinnehåll
Tre händer ovanpå varandra, olika hudfärg

Ensamkommande barn & ungdomar

Alla barn har rätt till samma behandling och rättigheter, även ensamkommandebarn eller ungdom som inte har en vårdnadshavare med sig till Sverige.

Hur tar kommunen hand om ensamkommande barn och ungdomar?

Nyanlända barn och ungdomar i Sverige får antingen en familjehemsplacering eller en plats på ett hem för vård och boende. Alla ensamkommande barn har enligt lag rätt till en så kallad god man,  som ska fungera som förmyndare och vårdnadshavare.

Här kan du hitta mer information om familjehem

Villagatans stödboende för ungdomar

På Villagatan bor ensamkommande ungdomar upp till 21-års ålder, som kommer från länder där det pågår eller har pågått krig eller förföljelse. Verksamheten har ett antal lägenheter i centrala Flen. Personalen arbetar med att stödja ungdomarna så att de ska vara trygga i att stå på egna ben den dagen de fyller 21. Att gå i skolan är exempelvis en viktig del av arbetet för att man ska bli en självständig individ, med möjligheter att långsiktigt kunna vara delaktig i det svenska samhället.

 

 

Behöver du komma i kontakt med oss?

Du når oss via Kontaktcenter
T
el: 0157-43 00 00
E-post: flenskommun@flen.se 

Kontaktuppgifter till Villagatans stödboende och enhetschef finner du längst ner på sidan.

Observera att det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:20:11

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mia Gustafsson

Enhetschef Enhet stöd och behandling Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 03 64

Gustav Karlsson

Föreståndare på Villagatan 4

0157-43 04 25

Sara Pontén

Tf Enhetschef Enhet stöd och behandling Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157-43 03 28