Hoppa till huvudinnehåll
Barn & ungdomar i start på löplopp

Villagatans stödboende

På Villagatans stödboende bor ensamkommande ungdomar upp till 21-års ålder. De kommer från länder där det pågår/pågått krig eller förföljelse och har upphållstillstånd, permanent eller tillfälligt.

Villagatans verksamhet inryms i ett antal lägenheter i centrala Flen, och det finns drygt 20 platser. Sex handledare och en gruppledare/föreståndare arbetar med att stödja ungdomarna så att de ska vara trygga med att stå på egna ben den dagen de fyller 21 och blir utskrivna från verksamheten.

Arbetssätt

Den pedagogiska idén på Villagatan grundar sig i ett slags medlevarskap, arbetet sker i nära relation till ungdomarna. Förhållningssättet är salutogent och den centrala idén är att ge ungdomarna en trygg boendemiljö så lik normala hemförhållanden som det går att komma. Verksamheten har ett starkt fokus på skolgång och utgångspunkten i allt arbete är att ungdomarna efter tiden på Villagatan ska vara självständiga individer delaktiga i det svenska samhället.

Kontakt

Besöksadress
Villagatan 10
Flen

Telefon
0157-43 04 16

E-post
villagatan@flen.se

Externa länkar
8 sidor

Sesam

ekuriren

Sidansvarig: Mia Gustafsson
Senast uppdaterad: 2022-05-18 11:10:08