Barn & ungdomar i start på löplopp

HVB Villagatan

På Villagatans hem för vård och boende (HVB) bor barn och ungdomar i åldern 15-18 år som kommit till Sverige utan sina vårdnadshavare. De kommer oftast från länder där det pågår/pågått krig eller förföljelse, men också fattigdom och brist på framtidsutsikter kan driva familjer att söka en bättre framtid för sina barn i Sverige.

Villagatans verksamhet inryms i ett hyreshus i centrala Flen. På boendet finns 20 platser, både för ungdomar som befinner sig i asylprocessen och de som fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Boendet är uppdelat i två avdelningar, en i varje trapphus i hyreshuset. Varje avdelning har 10 platser, 9 handledare och varsin programansvarig. En enhetschef leder arbetet och en samordnare har övergripande ansvar för kontakt med samverkansaktörer och ekonomisk uppföljning inom internkontrollsystemet.

Som ett led i integrationsarbetet tillhandahåller Villagatan även ca 20 platser i en utslussverksamhet där ungdomar i åldern 18-21 bor i egna lägenheter, också de i centrala Flen. Handledarna på Villagatan fungerar som boendestödjare för ungdomarna i utslussverksamheten.

Arbetssätt

Den pedagogiska idén på Villagatan grundar sig i ett slags medlevarskap, arbetet sker i nära relation till ungdomarna. Förhållningssättet är salutogent och den centrala idén är att ge ungdomarna en trygg boendemiljö så lik normala hemförhållanden som det går att komma. Verksamheten har ett starkt fokus på skolgång och utgångspunkten i allt arbete är att ungdomarna efter tiden på Villagatan ska vara självständiga individer delaktiga i det svenska samhället.

Kontakt

Besöksadress
Villagatan 10
Flen

Telefon
0157-43 04 16

E-post
villagatan@flen.se

Externa länkar
8 sidor

Sesam

ekuriren

Sidansvarig: Gustav Karlsson
Senast uppdaterad: 2015-06-11 19:41:13

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Gustav Karlsson

Föreståndare på Villagatan 4

0157-43 04 25