Hoppa till huvudinnehåll

Från hösten det år barnet fyller 6 år börjar skolplikten gälla. Det betyder att alla barn i Sverige börjar skolan.

Förskola & skola

I Sverige har alla barn rätt till utbildning och omhändertagande. Det finns olika lagar i Sverige som talar om hur skolan ska vara för att alla barn och ungdomar ska kunna utveckla sig på bästa sätt.

Här hittar du mer information om vilka regler som gäller, och om vilket stöd man kan få för att man ska kunna gå i den svenska skolan.

Rätt till utbildning

Du har rätt till utbildning i skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola eller grundsärskola, specialskola och fritidshem.

Om du är asylsökande har du rätt till utbildning på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om du påbörjar dina studier innan du fyllt 18 år.

Om du har uppehållstillstånd och är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun har du rätt att påbörja studier på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Skolplikt betyder att alla barn ska få gå i skolan

Skolplikt innebär att du måste gå i skolan om det inte finns ett giltigt skäl att inte göra det.

Om du går i grundskolan, har uppehållstillstånd och är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun har du skolplikt. Skolplikten börjar på höstterminen det år du fyller sex år. Skolplikten gäller oftast under tio år.

Flens kommun erbjuder dig plats i skolan

Om du är asylsökande ska du börja i grundskolan eller erbjudas plats i gymnasieskolan så snart som möjligt, det bör ske senast en månad efter att du kom till Sverige. Om du har uppehållstillstånd ska du börja i grundskolan eller erbjudas plats i gymnasieskolan så snart som möjligt. Det kostar ingenting att gå i grundskola eller gymnasieskola i Sverige.

Barnomsorg under tiden du som förälder arbetar

Om du är förälder och arbetar eller studerar, har ditt barn rätt till barnomsorg. Barnet kan till exempel vara på förskola eller hos en dagbarnvårdare.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen har ditt barn rätt till barnomsorg under den tiden som du gör de aktiviteter som ingår i din handlingsplan.

Om du är föräldraledig med barnets yngre syskon har barnet rätt till barnomsorg ungefär tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Du kontaktar kommunen för att få veta mer om barnomsorgen i Flens kommun.

Vad händer om mitt barn blir sjuk när jag ska arbeta?

Du kan få så kallad föräldrapenning om ditt barn är sjukt och du inte kan gå till arbetet. Det kallas även för vård av barn, VAB. Då får du 80 procent av din lön från din arbetsgivare. Du kan ta ut högst 120 dagar per år. Man ansöker om ersättning hos något som heter Försäkringskassan 

Här kan du läsa mer

Grundskola och förskoleklass

Har du ett barn med särskilda behov, exempelvis en funktionsnedsättning?
Kommunen kan hjälpa er: psykisk och fysisk funktionsnedsättning

Behöver du komma i kontakt med oss?

Du kan ringa oss via Kontaktcenter på telefonnummer: 0157-43 00 00, eller skicka e-post: soc@flen.se

Observera att det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2022-12-02 12:31:45

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Emma Cortinovis

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Avdelning Myndighet

0157-43 03 91