Hoppa till huvudinnehåll
Man med glasögon skriver i skrivbok på ett bibliotek

Jobb & utbildning

I Sverige finns det möjlighet att som vuxen studera på kommunal vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola eller universitet. Om du istället vill arbeta är Arbetsförmedlingen den myndighet som hjälper dig att hitta ett arbete i Sverige. Här finns lite information som kan hjälpa till på vägen mot jobb eller utbildning.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ger dig stöd och hjälp att hitta rätt väg in i samhället och arbetsmarknaden.

Skatt

Du måste betala skatt på din lön när du arbetar. Detta kallas att arbeta vitt. Om du arbetar utan att betala skatt kallas det att du arbetar svart. Att arbeta svart är olagligt.

Etableringsprogrammet

Alla nyanlända mellan 20-65 år erbjuds av Arbetsförmedlingen att delta i etableringsprogrammet. Inom ramen för etableringsprogrammet erbjuds olika aktiviteter så som undervisning i svenska för invandrare (SFI), karriärvägledning och stöd av en jobb- och utbildningsexpert för att snabbt komma in i samhället. Aktiviteterna pågår på heltid och gäller i upp till två år (med undantag för förlängning ett år). Under tiden får du etableringsersättning om du följer din planering. Målet är att komma in på den svenska arbetsmarknaden och kunna försörja sig själv genom arbete eller studier.

Svenska för invandrare (SFI) & samhällsorientering

Svenska språket är viktigt och en nyckel till att bli självförsörjande. I Flens kommun finns undervisning i svenska för invandrare (SFI) inom den kommunala vuxenutbildningen (Komvux). Alla elever, oberoende vilken nivå som studeras, finns i samma skola. Att läsa SFI och andra kurser kostar ingenting. I Sverige är det lag på att alla nyanlända invandrare ska få minst 60 timmars utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Denna utbildning kallas samhällsorientering och innehåller åtta olika ämnesområden.

Ett annat sätt att träna svenska och lära känna det svenska samhället är att bli Språkvän. Språkvän är ett sätt att umgås över kulturgränserna. Som nyanländ får du kontakter med etablerade personer i Sverige så att din vardag underlättas. Du lär dig svenska snabbare och får förståelse för sociala koder. I Flens kommun hjälper mottagningsenheten för nyanlända Kompassen vuxen dig att få en språkvän.

Vuxenutbildning och yrkesutbildning

I Flens kommun finns bland annat grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning med varierande studieformer. Här kan du välja bland klassrumsundervisning dag- eller kvällstid, flexibel undervisning i studieverkstad eller på distans. Läs mer om vuxenutbildning här.

Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som behöver studera på grundskolenivå och ger allmän kompetens om samhället och inför ett kommande arbete. Utbildningen ger även en god grund för fortsatta studier på gymnasienivå.

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar utbildningen i ungdomsgymnasiet. Här kan du läsa enstaka kurser eller hela utbildningsprogram. Du kan läsa både teoretiska och/eller yrkesinriktade kurser. Alla yrkesutbildningar är på gymnasial nivå och genomförs av olika utbildningspartners (skolor).

Praktik

Det är bra att sätta upp egna mål för att nå framgång. Att praktisera på en arbetsplats kan göra att du snabbare lär dig det svenska språket. Du får även lära dig om hur arbetsmarknaden i Sverige ser ut och om kulturen på en arbetsplats. Läs mer om praktik här.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande finns möjlighet att få stöd till praktik genom dem. Är du inskriven vid en skola finns möjlighet att få stöd till praktik av skolans personal. Om du istället är inskriven och får ekonomiskt stöd finns möjlighet att få stöd till praktik genom att kontakta din socialsekreterare.

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2022-03-11 14:18:21

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Emma Cortinovis

Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten

0157-43 03 91