Foto: Robert Paraniak

Projekt IBIS

Flen jobbar med integration på ett helt nytt sätt. Nyanlända i etableringen som har behov av extra stöd för att komma ut på arbetsmarknaden får delta i ett speciellt projekt som drivs av Flens kommun. Under ett helt år går deltagaren i ett program som ger mer stöd och där kommun, arbetsförmedling och primärvård samarbetar mer än tidigare.

Språk och hälsa är prioriterat i programmet. Varje dag träffas projektets grupp av nyanlända. Här jobbar man med språkinlärning med hjälp av alternativ pedagogik och annat som behövs för att komma vidare mot jobb eller studier. En viktig framgångsfaktor är också det täta samarbetet kring varje deltagares behov. På så sätt kan olika problem lösas i ett tidigt stadium.

Målet är att komma i egen försörjning och därför är arbetsmarknadsbesök och språkpraktik viktiga byggstenar för att lyckas med projektet. Och när språket kommer på plats, då öppnar sig många möjligheter.

Det finns många utmaningar att ta sig an som nyanländ. Alla som kommer till Sverige ska kunna bidra och försörja sig utifrån sina egna förutsättningar. I Integrationsbygget i Flen finns en vilja och en beslutsamhet att jobba fram en arbetsmodell som består. Den tar sikte på en bättre etableringsinsats och bygger på en samverkan som skapar möjligheter för den som vill bo och verka i Flen.

Projektet drivs i samverkan mellan Flens kommun, Arbetsförmedlingen och Vårdcentralen Centrum.

 Läs mer om Integrationsbygget Sörmland

Se en film om Integrationsbygget i Flen:

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Ann Hellman Projektledare IBIS, enheten för arbete och integration 0157 - 43 04 80