Hoppa till huvudinnehåll
Två kvinnor som tittar på varandra och ler. En klarblå himmel syns i bakgrunden av dem.

Projekt KLARA

Sedan hösten 2019 pågår ett arbetsmarknad- och integrationsprojekt i Flens kommun som heter Klara. Klara är ett treårigt projekt som finansieras med hjälp av Europeiska socialfonden som riktar sig till utrikesfödda kvinnor som uppbär försörjningsstöd och står långt från arbetsmarknaden. Projektet pågår i fyra olika kommuner; Eskilstuna, Oxelösund, Katrineholm/Vingåker och i Flen. Projektägare är RAR, samordningsförbundet i Sörmland. 

Syftet med projektet är att skapa ett arbetssätt som bidrar till att målgruppen i högre utsträckning når egen försörjning. Målet med projektet är att deltagarna ska ta steg närmare arbetsmarknaden exempelvis genom att börja studera eller förbättra språket, praktisera för att lära sig mer om ett yrke eller bli anställd.

Inom projektet arbetar vi med individen utifrån ett helhetsperspektiv där hälsa, språk och sysselsättning är i fokus. Helhetsperspektivet tillämpas både genom att vi försöker se till individens hela livssituation men även genom att teamet som arbetar i projektet är från olika delar av kommunens verksamheter, framför allt socialförvaltningen. Det gör att vi kan följa upp och stötta individen och undvika lösa trådar. Teamet består av handläggare på ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadscoacher, suggestopedilärare, SO-lärare, språkstödjare och familjestödjare.

Individanpassat arbetssätt för bättre matchning

När vi börjar arbeta med varje individ så inleds först en grundlig kartläggning där coachen undersöker förutsättningarna för att kunna arbeta; vad finns det för hinder hos just den här individen som behöver utredas? Kan det vara språket som behöver förbättras, eller behövs det mer stöd på ett socialt plan? Hur är hälsan? Men framförallt: Vad finns det för styrkor? Vad har den här individen som vi kan utveckla och hur kan just denna individ bidra till vårt samhälle?

Vi stöttar deltagarna så att de hittar sin väg till utbildning eller arbetsmarknad genom suggestopedi som metod för att träna och förbättra sin svenska, hälsoskola, språkvän/föreningsmatchning, samhällsorientering och föräldrastöd där även eventuella partners bjuds in att delta. Genom gruppundervisning i arbetsmarknadskunskap samt att ordna studiebesök på utbildningar/arbetsplatser, jobbskuggning och praktik utifrån deltagarnas intresseområden bidrar insatsen till ökad kunskap om arbetsmarknaden.

Behov av ökad digital kompetens

Behovet av att kunna navigera digitalt blev tydligt i och med coronapandemin. Det ledde till att vi utvecklade en digital del i Klaras innehåll.

I vårt dagliga arbete med deltagarna så blandar vi fysiska möten med digitala möten.

Pedagogerna spelar in undervisnings-klipp som läggs upp på en kanal på Youtube som deltagarna sedan kollar på och återkopplar sedan via Whatsapp och Google meet. Detta möjliggör för deltagarna att kunna kolla upprepade gånger vid behov.

I kommunen används Google som plattform och för att underlätta för deltagarna efter projektet så använder även vi Googles olika delar som mail, kalender, dokument och meet som är plattformen för videosamtal.

Projektet pågår till sommaren 2022 och då är vår förhoppning att vi arbetat fram ett effektivt sätt för arbetsmarknadsintegration.

Språkvän

En del av integrationsarbetet i Klara är språkvän och vi söker därför fler som är intresserade av att bli språkvänner. Språkvän är ett sätt att umgås över kulturgränserna. Nyanlända får kontakter med etablerade personer så att deras vardag underlättas, de lär sig svenska snabbare och får förståelse för sociala koder.

Om du är intresserad av att bli språkvän eller nyfiken på att veta mer gå in på denna sida för att läsa mer och anmäl ditt intresse.

 

Kontakt

Vill du veta mer om arbetet med projekt Klara eller har frågor, mejla Madeléne Buskas på madelene.buskas@flen.se