Hoppa till huvudinnehåll
Två föräldrar som sitter med sina barn i knäet.

Suggestopedi för föräldralediga

Språkinlärning för föräldralediga tillsammans med sina barn.

I Flens kommun pågår projektet “Suggestopedi för föräldralediga”. Vid tre tillfällen i veckan erbjuds svenskundervisning digitalt för föräldralediga där de har möjlighet att medverka tillsammans med sina barn. Undervisningen är frivillig och öppen för alla som är intresserade.

Suggestopedi är en språkinlärningsmetod där alla sinnen används i inlärningsprocessen genom: rörelse, musik, bilder och konst. Metodens upplägg passar även för barn vilket gör att de kan vara med i olika delar av undervisningen. På så sätt utvecklas barnen också genom att lära sig olika barnlåtar och enkla sagor tillsammans med sina föräldrar.

Undervisningen börjar på måndagen med att uppgifter skickas ut till dem som anmält intresse. Onsdagar och torsdagar mellan klockan 10.00 och 11.00 håller en suggestopedilärare undervisning i svenska för de som vill träna svenska digitalt på nätet, där bland annat måndagens uppgifter gås igenom. Undervisningen sker med videosamtal via Messenger.

Uppmärksammat behov

Bakgrunden till projektet är att medarbetare inom kommunens olika verksamheter uppmärksammat att individer som studerar på SFI tappar inlärningen av svenska språket vid längre frånvaro från studierna. Ofta beror studieuppehållen på föräldraledighet. Den tidigare språkinlärningen faller många gånger i glömska då frånvaron från studierna innebär färre sammanhang till att regelbundet prata svenska. Det är även vanligt med återkommande perioder av föräldraledighet, vilket förlänger tiden på SFI.

Föräldrarna i målgruppen för insatsen har ofta ett mindre nätverk och färre kontakter med övriga samhällsaktörer (exempelvis Öppna förskolan, BVC/MVC, föreningsliv och andra aktörer) än föräldrar som är födda och uppvuxna i Sverige. Brist på sammanhang att träna svenska i kombination med ett mindre nätverk är således hinder för en tidig etablering för nyanlända i samhället.

Projektet “Suggestopedi för föräldralediga”s syfte är att stödja språkinlärningen samtidigt som vi vill ge grundläggande information om hur samhället fungerar och bidra till utökade nätverk som kommer underlätta etableringen i samhället.

Vi vill erbjuda en insats som gör att nyanlända kan bibehålla och utveckla sina språkkunskaper även under tiden de är föräldralediga med målet att öka deras möjlighet att klara av sina studier på SFI då vi vet att det är viktigt för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

När situationen med Covid-19 har lugnat sig kommer vi hålla fysiska gruppträffar i familjecentralens lokaler. Vi återkommer med information kring dessa träffar vid ett senare tillfälle.

Vill du delta eller veta mer?

Här kommer du i kontakt med Eva som arbetar som suggestopedilärare i projektet.

E-post: ferencz.eva.tothne@flen.se

Telefon: 070 169 99 51