Tillit – Stödgrupp

TILLIT är en kommungemensam stödgrupp i arbetet med att motverka hedersrelaterat förtryck och våld i Flens kommun.

Gruppen består av representanter från socialtjänsten, skolan, ungdomsmottagningen, samt fritid. Dessa personer utses av respektive chef som ansvarar för bemanning från respektive enhet så att TILLIT alltid är intakt.

Syftet med TILLIT är att ge stöd i hedersrelaterade frågor och aktuella ärenden. TILLIT är inget beslutande organ utan vägledande och informativt. I konkreta ärenden är TILLIT en tillgång som ger aktivt stöd i processen.

TILLIT håller sig uppdaterad med kunskap och forskning kring hedersrelaterade frågor.

Notera att handlingsplanen mot kvinnlig könsstymping är borttagen från denna sida då den är under omarbetning.

 

Externa länkar

Hedersrelaterat förtryck och våld
Hedersförtryck

Mänskliga rättigheter
Amnesty

Ideell förening för utsatta invandrarkvinnor och flickor
Pelafadime

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats
Länsstyrelserna

Ungdomsmottagning på nätet
UMO

Sidansvarig: Ulrika Borg
Senast uppdaterad: 2017-04-06 10:33:50

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Ulrika Borg

Kurator

0157 - 43 02 53