Hoppa till huvudinnehåll
Äldre och yngre kvinnor kramas

Inom den kommunala hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuterer, det som förr kallades för sjukgymnaster

Kommunal sjukvård och hälsa

Flens kommun svarar för hemsjukvård och rehabilitering i hemmet för personer som på grund av sjukdom eller skada inte själv kan ta sig till vårdcentral.

Hälso- och sjukvård i hemmet

I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan region och kommun. Hälso- och sjukvård i hemmet ges till personer över 18 år som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller med stöd, kan uppsöka vårdcentral eller mottagning. I första hand skall besök inom öppenvården ske på vårdcentralen och det är dit du vänder dig i första hand. Vårdcentralen eller sjukhuset bedömer sedan om du har behov av hemsjukvård och ger därefter kommunens hemsjukvård i uppdrag att utföra insatsen. Du kan även få hjälp med rehabilitering av arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Hemsjukvård

Parallellt med hemtjänst kan en äldre person ha behov av hemsjukvård, vilken ges i ordinarie bostad eller i särskilt boende, exempelvis äldreboende eller demensboende. Hemsjukvården kan innehålla medicinska insatser, rehabilitering och omvårdnad och kan omfatta alltifrån enkla avgränsade vårdåtgärder med flera dagars mellanrum, till sjukvård med många besök och åtgärder per dygn för svårt sjuka patienter.

Är du i behov av hjälpmedel för att klara av din vardag?

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du vara i behov av ett hjälpmedel. Det finns många särskilt anpassade hjälpmedel att få, exempelvis: rullstol, rollator, kryckor, inkontinensskydd, hand- och fotledsstöd eller toalettförhöjare.

Är du inskriven i kommunens hemsjukvård och är i behov ett hjälpmedel kontaktar du kommunens arbetsterapeut på tel: 0157-43 08 85. Är du däremot inte inskriven i hemsjukvården kontaktar du din egna vårdcentral som hjälper dig vidare.

Kontaktuppgifter och mer information

Kommunens hemsjukvård nås via Kontaktcenter
Tel: 0157-43 00 00
E-post: flenskommun@flen.se

Observera att det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Sidansvarig: Helén Persson
Senast uppdaterad: 2023-01-20 11:10:06

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Nina Rolf

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

0157 - 43 03 33

Mari Rydberg

Enhetschef HSL, Avdelning Äldre

0157 - 43 08 20