Hoppa till huvudinnehåll

Foto: Mostphotos

Folkhälsa

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen. När man mäter folkhälsa tar man hänsyn till hela befolkningens hälsotillstånd och till hälsan i olika grupper. Många faktorer påverkar vår hälsa som till exempel utbildning, arbete, boende och villkor i barndomen.

Idag finns det skillnader i folkhälsa mellan olika grupper av befolkningen och mellan kvinnor och män. Den ojämlika fördelningen av hälsa i befolkningen visar sig genom att olika hälsoproblem drabbar olika delar av befolkningen.

Forskning visar till exempel att personer med hög utbildningsnivå har högre medellivslängd än personer med en låg utbildningsnivå. Personer som röstar och är delaktiga i samhället mår bättre än de som inte röstar. Att må bra eller ha en god hälsa innebär långt mer än att vara fri från sjukdomar. Det handlar också om att känna sig delaktig i sitt samhälle, ha sociala kontakter, klara av sin ekonomi och känna en framtidstro.

Folkhälsoarbete i Flens kommun

För en kommun är folkhälsoarbete en väldigt viktig del i det långsiktiga arbetet. Kunskap om livsvillkor för kommunens invånare finns med i planeringen av kommunens verksamheter för att stödja en positiv utveckling.

Flen kommun arbetar också med sociala investeringar. Det kan vara särskilda insatser som forskningen pekar ut som framgångsrika och som är riktade till vissa målgrupper. Ett exempel på en social investering är projektet Fler friska år i Flen som handlar om ett hälsosamt åldrande. Projektet drivs i samverkan med landstinget.

Andra aktörer i folkhälsoarbetet, landsting, länsstyrelse, regionförbund, polis, näringsliv, krögare, föreningar, frivilligorganisationer och förbund.

Sidansvarig: Sara Molander
Senast uppdaterad: 2017-09-07 13:24:39

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Sara Molander

Chef Utrednings- och strategiavdelningen. TF chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157-43 00 30