Hoppa till huvudinnehåll
Manlig sköterska visar en äldre man något på ett block

I den kommunala hälso- och sjukvården finns det alltid en medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommunens verksamhetsområde. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har en fristående roll, direkt underställd socialchef. Ansvaret kan betecknas som ett tillsynsansvar.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för vårdens säkerhet och kvalitet inom den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver på särskilda boenden och i hemsjukvården.

Detta innebär bl.a. att ta fram direktiv och instruktioner för läkemedelshantering, dokumentation, delegering, kontakt med läkare. I uppdraget ingår också att ansvarar för att anmälan görs till Socialstyrelsen om en person drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård. Dessa anmälningar kallas Lex Maria.

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2022-07-18 15:27:03

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Nina Rolf

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

0157 - 43 03 33