Hoppa till huvudinnehåll
Man med stetoskop håller i en människas hand

Patientnämnden

Inom varje region finns enligt lag, en fristående patientnämnd. Avsikten med lagen är att ge patienter, anhöriga och personal en opartisk instans att kostnadsfritt vända sig till när det uppstått problem i kontakterna med olika vårdgivare, både inom kommunen och landstinget.

Nämndens uppgift är stärka din ställning inom vården genom att

  • Hjälpa patienter och anhöriga att lösa problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården
  • Göra grundliga utredningar kring klagomål
  • Förmedla kontakt med rätt myndighet eller instans om ett ärende ska drivas vidare
  • Genom redovisning av inkomna klagomål, framförda idéer och förslag mm påverka vården att bli bättre för alla
  • Förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin
  • Patientnämnden arbetar som en rådgivande instans och skall fungera som en objektiv instans både för patienter och personal.
  • Kommunen, Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Regionen och länets samtliga  kommuner har gått samman i Samordningsförbundet RAR. Förbundet RAR står för rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser.
Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2022-07-08 07:54:06