Hoppa till huvudinnehåll

Sjukvård i hemmet

Den som inte kan ta sig till vårdcentralen för vård kan få hemsjukvård.

Flens kommun ansvarar tillsammans med vårdcentralens läkare för hälso- och sjukvården för de personer som bor i ordinärt boende och som är inskrivna i hemsjukvården. Hemsjukvården kan bli aktuellt om du inte kan ta dig till vårdcentralen och du behöver fortlöpande eller enstaka insatser.

Du kan få hjälp med t.ex medicinhantering, såromläggning, provtagning, stöd vid behandling av långvarig sjukdom som diabetes, utprovning av inkontinenshjälpmedel  samt vård och stöd i livets slutskede.

När du behöver hjälp av sjuksköterska ringer du till din vårdcentral. Rådgivningssköterskan på vårdcentralen bedömer ditt behov och kontaktar sjuksköterska på vårdcentral eller sjuksköterska i hemsjukvården.

 


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mari Rydberg

Enhetschef HSL, Avdelning Äldre

0157 - 43 08 20