Hoppa till huvudinnehåll
Hemsjukvård

Hemsjukvård

Hälso- och sjukvård i hemmet kan ges till personer över 18 år som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand, eller med stöd, kan uppsöka vårdcentral eller mottagning. I första hand skall besök inom öppenvården ske på vårdcentralen och det är dit du vänder dig. Hälso- och sjukvårdspersonalen på din vårdcentral eller sjukhus bedömer sedan om du har behov av hemsjukvård och ger därefter kommunens hemsjukvård i uppdrag att utföra insatsen.

Vad innebär kommunal hemsjukvård?

Kommunal hemsjukvård kan ges upp till sjuksköterskenivå och här arbetar distriktssköterskor och sjuksköterskor som har ett nära samarbete både med hemtjänsten och med läkaren på vårdcentralen.

Hemsjukvård kan ges som ett tillfälligt enstaka hembesök eller att man för en kortare eller längre tid blir inskriven i hemsjukvården och får sin hälso- och sjukvård tillgodosedd i hemmet.

Om du skrivs in i hemsjukvården så upprättas en SIP – samordnad individuell plan tillsammans med dig som patient, läkaren på vårdcentralen och distriktssköterskan/sjuksköterskan i hemsjukvården.

Vad hemsjukvården kan hjälpa till med

– Läkemedelshantering
– Såromläggning
– Provtagning
– Stöd och behandling vid långvarig kronisk sjukdom, exempelvis vid diabetes
– Ge läkemedel och stöd vid vård i livets slutskede
– Förskrivning av inkontinenshjälpmedel till patienter som är inskrivna i hemsjukvården

Kontakt hemsjukvård

Hemsjukvården i Flen, Bettna, Hälleforsnäs och Mellösa
Telefon: 0157-430865

Hemsjukvården i Malmköping och Sparreholm
Telefon: 0157-430870