Hoppa till huvudinnehåll
Ett led av människor med olika ursprung, kön etc - en äldre man i förgrunden

Boenderåd

Boenderåd finns på alla kommunens boenden. Vi har boenderåd på särskilt boende för äldre, kommunens gruppbostäder (bostad med särskild service för vuxna), på kommunens boende för ensamkommande flyktingbarn och på kommunens rehabiliteringsboende för missbrukare.

Boenderåd är ett möte för att du som boende ska vara med och bestämma.

Boenderåden ser olika ut beroende på vilka ni som bor i boendet är
och hur ni vill utforma boenderåden.

Politiker bjuds in om ni boende vill det.