Hoppa till huvudinnehåll

Måluppfyllelse

Socialnämnden är ansvariga för att ett ledningssystem för kvalitet finns för verksamheten. Nämnden skall även fastställa verksamhetens övergripande mål för kvalitet och kontinuerligt följa upp och utvärdera dessa. Nämnden är högst ansvarig för patientsäkerhetsarbetet och säkerställer att chefer och medarbetare har den kompetens, ansvar och befogenheter som krävs för att bedriva ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Kontaktuppgifter och mer information

Tel: Kontaktcenter 0157-43 00 00
E-post: soc@flen.se 

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2022-05-12 07:07:21

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Nina Rolf

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

0157 - 43 03 33