Hoppa till huvudinnehåll
Trädtoppar och blå himmel

Nämndplan

Kommunen är en politiskt styrd organisation. Utvecklingsarbetet inom stöd och omsorg styrs av politiska beslut. Varje år antas en nämndplan som beskriver de mål som politiker satt upp för verksamheten.

Stöd och omsorg styrs av Socialnämnden. Socialnämnden beslutar varje år om ett måldokument som styr verksamheten, en nämndplan. Flens kommun arbetar med målstyrning och nämndplanen utgår från kommunens övergripande mål.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.