Hoppa till huvudinnehåll

Om du är orolig för att ett barn eller vuxen far illa bör du kontakta kommunens socialkontor för en orosanmälan

Orosanmälan

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver.

Om du misstänker att ett barn far illa

Vi har alla ett ansvar för att barn inte ska behöva fara illa eller riskera att utvecklas ogynnsamt. Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta mottagningen på socialkontorets avdelning för barn och unga. När en orosanmälan kommer in till socialkontoret är vi skyldiga att ta ställning till om förhållandena för just det barnet kan innebära behov av skydd och stöd. En socialsekreterare tar kontakt med familjen inom två veckor för att informera om de uppgifter som kommit in och för att göra en första bedömning. Om socialsekreteraren bedömer att anmälan är allvarlig inleds en utredning av barnets sociala situation. Om du arbetar med barn och ungdomar har du en skyldighet att anmäla misstanke om att ett barn far illa.

Om du misstänker att en vuxen person far illa

Är du orolig för en vuxen persons välbefinnande kan du göra en orosanmälan. När en anmälan kommer in till socialkontoret är vi skyldiga att ta ställning till om förhållandena för individen kräver åtgärder från socialtjänsten.

Är du osäker på om du bör göra en anmälan?

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata med socialsekreteraren på mottagningen utan att nämna vem det gäller. Du kan då få råd om det du känner till om individens situation är grund för en anmälan eller inte. Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym. Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att individen eller barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan. Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

 

Kontaktuppgifter och mer information gällande orosanmälan

Ring via Kontaktcenter och be om att bli kopplad till mottagningstelefonen
Telefon: 0157 – 43 00 00
E-post: flenskommun@flen.se 

Telefontider
Måndag klockan 9-11
Tisdag klockan 13-15
Onsdag klockan 9-11
Torsdag klockan 13-15
Fredag klockan 9-11

Observera att utanför kontorstid finns alltid social beredskap för akuta ärenden. Kontakta då larmnumret 112. 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2023-01-20 11:21:37

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Elleonor Kjellström

Enhetschef Enheten barn och unga Avdelning Myndighet

0157-43 04 49