Hoppa till huvudinnehåll
Orosanmälan

Orosanmälan

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver. Anmälan till socialnämnden kan ske vid kännedom eller misstanke om att någon far illa.

1. Om du misstänker att ett barn far illa

Vi har alla ett ansvar för att barn inte ska behöva fara illa eller riskera att utvecklas ogynnsamt. Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta mottagningen på socialkontorets avdelning för barn och unga. När en anmälan kommer in till socialkontoret är vi skyldiga att ta ställning till om förhållandena för just det barnet kan innebära behov av skydd och stöd. En socialsekreterare tar kontakt med familjen inom två veckor för att informera om de uppgifter som kommit in och för att göra en första bedömning. Om socialsekreteraren bedömer att anmälan är allvarlig inleds en utredning av barnets sociala situation.

Under kontorstid kan du kontaktas oss via telefon:
Måndag 09.00-12.00
Tisdag 13.00-15.30
Onsdag: 09.00-12.00
Torsdag: 09.00-12.00
Fredag: 09.00-12.00

Du når oss via Kontaktcenter, telefon 0157 – 43 00 00, vänligen begär mottagningstelefonen.

1.1 Akuta ärenden utanför kontorstid

Utanför kontorstid (vardagar efter klockan 16.00) finns alltid en social beredskap. Denna når du via telefonnumret: 112. Social beredskap kallas exempelvis in om något barn eller ungdom behöver omedelbart omhändertagande eller på något annat sätt far illa.

1.2 Är du osäker på om du bör göra en anmälan?

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata med socialsekreteraren på mottagningen utan att nämna vilket barn det gäller. Du kan då få råd om det du känner till om barnets situation är grund för en anmälan eller inte.

1.3 Att orosanmäla som privatperson

I socialtjänstlagen står det att var och en som får veta något som kan innebära att ett barn behöver skydd bör anmäla det till socialnämnden.

1.4 Att orosanmäla som yrkesverksam

Om du arbetar med barn och ungdomar har du en skyldighet att anmäla sådana förhållanden.

1.5 Kan jag vara anonym när jag orosanmäler?

Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym.
Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan.
Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

2. Om du misstänker att en vuxen person far illa

Är du orolig för en vuxen persons välbefinnande, exempelvis inom äldreomsorg eller funktionsnedsättningsområdet? Orosanmälan sker genom att kontakta någon av Myndighet och Uppdrags biståndshandläggare. Kontaktuppgifter finner du HÄR. 

Rör din oro missbruk kontaktar du Nova öppenvårds rådgivning- och  informationstelefon:
Tel: 0157 – 43 10 13. Vill du läsa mer om vilket stöd som kan erbjudas, vänligen klicka HÄR. 

Kontaktuppgifter och mer information

Mottagningstelefon orosanmälan barn och vuxna 
Kontaktcenter – vänligen begär mottagningstelefon
Telefon: 0157 – 43 00 00
Telefontid: Mån, ons, tors, fre 09:00-12:00
Tis: 13:15-15:30

NOVA öppenvård, missbruk 
Rådgivning / information
Telefon: 0157 – 43 10 13 eller
Kontaktcenter, telefon: 0157 – 43 00 00

Observera att utanför kontorstid finns social beredskap för akuta ärenden. Kontakta då larmnumret 112. 

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2021-10-11 16:10:48