Hoppa till huvudinnehåll
Två kvinnor med olika härkomst

Socialförvaltningen jobbar ofta med projekt för att stärka olika grupper i samhället

Projekt inom socialförvaltningen

I kommunens verksamheter pågår det alltid utvecklingsarbeten med syfte att bidra till ett bättre samhälle för alla.

Här hittar du information om vilka projekt som pågår

Projektet React-EU Ung Comeback

Från januari 2022 till april 2023 pågår ett projekt i kommunen som riktar sig till ungdomar i åldern 16-24 år. Projektet kallas “React-EU Ung Comeback” och alla kommuner i Sörmland deltar. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19-pandemin. Syftet är att ge stöd till ungdomar som till följd av pandemin givits sämre förutsättningar att klara sina gymnasiestudier. Det långsiktiga målet är att  främja ungdomars väg mot studier och arbete.

Genomförande

Projektet genomförs genom olika gruppaktiviteter, exempelvis övning i att skriva CV, söka jobb och utbildning, men även få ökade kunskaper i privatekonomi, individuell coachning och olika studiebesök. Projektdeltagarna ses på Drottninggatan 8 i Flen.

Målgrupp för projektet

Vill du delta i projektet?
Du är…

  • 16-24 år
  • Jobbar/studerar inte heltid
  • Har inte fullständiga grundskolebetyg
  • Har inte fullständig gymnasieexamen
  • Har avslutat studier eller arbete efter 11 mars 2020

Har du frågor eller vill du delta i projektet?
Hör av dig till oss på arbetsmarknadsenheten så hjälper vi dig vidare! Du hittar kontaktuppgifterna till höger.

Avslutade projekt

Projekt Klara 

Projektstart: 1 september 2019
Projektavslut: 30 juni 2022

Projekt Klara riktade sig till långtidsarbetslösa, utrikesfödda kvinnor vars kompetens och färdigheter inte har tagits tillvara. Målet var ökad inkludering och delaktighet i samhället, genom att stärka kvinnornas självförtroende, stöttar dem till att skapa realistiska mål och ge dem insikten om att de äger sin framtid.

Projektet var i samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunerna Oxelösund, Flen, Katrineholm, Vingåker och Eskilstuna.

Målgrupp 

Arbetet riktade sig till långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor, som ofta missgynnas när det kommer till etableringsprocessen i samhället. Det här påverkar deras integration och möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden negativt.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa arbetssätt och modeller som bidrar till att målgruppen i högre utsträckning når egen försörjning. Det långsiktiga projektmålet var att deltagarna ska närmare sig arbetsmarknaden, exempelvis genom att börja studera eller förbättra språket, praktisera för att lära sig mer om ett yrke eller bli anställd. På så sätt hoppades man minska  utanförskap och segregation för de deltagande kvinnorna i första hand, men även indirekt för andra personer i hennes omgivning samt samhället i stort.

Genomförande

För att nå målet med projektet och ge deltagarna rätt förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden, fick de ta del av olika aktiviteter. Man använde sig av bland annat av metoder som suggestopedi för att bli bättre på det svenska språket (suggestopedi är en pedagogik som syftar till ett glädjefyllt lärande utan stress), men även samhällsorientering, arbetsmarknadskunskap, föräldrastöd, hälsoskola och språkvänner. Man har även lagt extra vikt vid att öka den digitala kompetensen hos målgruppen, ett behov som särskilt uppmärksammats under de senaste årens pandemi.

Nyfiken på att läsa mer om projektets utfall?

Du hittar slututvärderingen här

 

Vill du veta mer om projekten eller själv delta?

Kontakta någon av kommunens arbetsmarknadscoacher
E-post: elin.morgan@flen.se
E-post: tina.onnerstedt@flen.se

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:18:16

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Emma Cortinovis

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Avdelning Myndighet

0157-43 03 91

Jimi Caftemo

Enhetschef Enheten vuxna Avdelning Myndighet

0157-43 03 60