Hoppa till huvudinnehåll

Kontakt, ansökan & avgifter

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att du på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i ditt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda.

Att ansöka om hjälp

För att kunna få stöd och hjälp behöver du ansöka hos en handläggare som gör en behovsbedömning och sedan ta beslut om vilken hjälp du har rätt till.
Om du känner dig osäker över vilket stöd du behöver är du välkommen att kontakta våra handläggare.

Vad kostar insatserna?

Kostnaden för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) beräknas utifrån din ekonomiska förmåga. Nedan hittar du avgifterna.

Avgifter enligt Lagen om stöd och service (LSS) är oftast kostnadsfria. Hyra av bostad och det du förbrukar, till exempel mat, betalar du själv.

Överklaga beslut

Du kan överklaga ett beslut du är missnöjd med. För att överklagan ska kunna prövas måste det ha kommit in till socialnämnden senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet.
Överklagan lämnas eller skickas till: Flens kommun, Socialnämnden, Utredningsenheten för Äldre- och personer med funktionsnedsättning, 642 81 Flen.Om socialnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du begärt skickar nämnden ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Klagomål och synpunkter

Vi vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter oavsett om det gäller klagomål, förslag, beröm, felanmälan eller frågor. Du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i kommunens blankett för synpunkter och klagomål Synpunkter. Om du upplever brister inom kommunens omsorg om personer med funktionsnedsättning kan du även vända dig till Socialstyrelsen, som har ansvar för tillsyn av kommunens omsorg. Socialstyrelsen ska följa utvecklingen av socialförvaltningens omsorg om personer med funktionsnedsättning. Detta sker genom att granska verksamheter och handläggning av enskilda ärenden. Socialstyrelsen ger även råd till allmänheten och till socialnämnden.

Kontaktuppgifter

Enhetschef
Mika Juopperi
Telefon
0157-43 03 45
E-post
mika.juopperi@flen.se

Samordnare
Amanda Kummelstam Thunberg
Telefon
0157-43 03 49
E-post
amanda.kummelstam.thunberg@flen.se


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mika Juopperi

Enhetschef Enheten äldre och funktionsvariation Avdelning Myndighet

0157-43 03 45