Hoppa till huvudinnehåll
Man med funktionsnedsättning i en park

Boendealternativ

Det finns olika boendeinsatser som riktar sig till dig med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Boendealternativ för vuxna enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, brukar förkortas LSS. En bostad med särskild service kan vara en servicebostad eller en gruppbostad. Dessa typer av bostäder räknas som den enskildes hem. Flens kommun erbjuder tre typer av bostäder för vuxna med behov enligt LSS:

 • Gruppbostad
 • Servicebostad
 • Annan särskilt anpassad bostad

Vad menas med en gruppbostad?

En gruppbostad är för dig som har ett stort behov av:

 • Stöd av personal dygnet runt
 • Att ha personal väldigt nära
 • Att få direkt och spontant stöd av personal flera gånger om dagen
 • Stöd för att vara tillsammans med andra, som vänner och familj
 • Stöd med omvårdnad

Omvårdnad kan vara att få stöd med sin hygien, klädsel och att förflytta sig i och utanför bostaden.

Vad är en servicebostad?

 • En servicebostad passar dig som:
  Behöver hjälp ibland
 • Behöver personal i närheten
 • Kan vara självständig till viss del
 • Klarar av att vara ensam
 • Klarar av att stödet är planerat i förväg
 •  Inte behöver så mycket spontant stöd
 •  Kan kalla på hjälp själv genom att kontakta personal

Du som bor i servicebostad har ofta en egen lägenhet, oftast i ett vanligt hyreshus. Personalen finns nära dig, i samma hus eller i grannhuset.
Det finns också ett gemensamt utrymme där du vid kan träffa personalen och dina grannar.

LSS-boenden i Flens kommun

I Flens kommun finns följande grupp- och servicebostäder:

 • Bo Hammar gruppbostad
 • Novembervägens gruppbostad
 • Orrögatans gruppbostad
 • Snickarvägens gruppbostad
 • Änglundavägens gruppbostad
 • Östertorpsvägens gruppbostad
 • Salstagatans gruppbostad
 • Servicebostäder Flen

Information om annan särskilt anpassad bostad

LSS säger även att man har rätt att begära en annan särskilt anpassad bostad. Det kan innebära att du får en bostad anpassad efter dina egna behov, exempelvis en bostad utan trösklar om du sitter i rullstol. Det här kallas för grundanpassning,  men utan bemanning av personal dygnet runt. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter

Du ansöker om bostad med särskild service hos kommunens socialsekreterare för LSS.

Boendealternativ för vuxna enligt SoL

Om du har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad med stöd, kan du ansöka om bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Kommunen kan då erbjuda dig ett boende som motsvarar dina individuella behov. På vissa av boendena finns personal tillgängliga dygnet runt, i andra bostäder endast delar av dygnet. Lägenheten är utrustad med kokvrå eller kök och det finns också gemensamma rum som du delar med de andra som bor i bostaden.

SoL – boenden i Flens kommun

I Flens kommun finns följande boenden inom SoL:

 • Storgatans SoL-boende
 • Östertorpsvägens SoL-boende

Du ansöker om ett SoL-boende hos kommunens socialsekreterare.

Hur går en bedömning av mina behov till?

Du får träffa en socialsekreterare
När socialtjänsten har tagit emot din ansökan eller begäran kontaktar en socialsekreterare dig för att boka ett möte. Det kan ske via telefon eller vid en träff. Under mötet pratar du och din handläggare om dina behov. Det går bra att ha sina anhöriga med sig.

Utredning
När du har ansökt om stöd utreder man dina behov. Utredningen baseras på den information som handläggaren har fått från dig. Ibland behövs det även mer information ifrån andra, exempelvis dina föräldrar, eller ett läkarutlåtande eller liknande underlag som styrker dina behov.

Beslut
Den information som handläggaren får ta del av under utredningen leder fram till en bedömning och ett beslut. Det finns olika beslut:

 • Beviljande innebär att du får de insatser som du har ansökt om.
 • Avslag innebär att du inte får de insatser som du har ansökt om.
 • Delavslag innebär att du får en del av de insatser du har ansökt om.

Socialsekreteraren kommer att skicka den utredning man gjort om dig och beviljat beslut via post.

Hur lång tid tar det innan jag vet om min ansökan beviljats?

Socialsekreterarens utredning ska ske skyndsamt, vilket kan betyda olika lång tid för olika ärenden. Om socialtjänsten snabbt får in alla underlag som behövs kan processen gå fortare. Om det tar lång tid att få in underlag kan processen ta längre tid. Om du undrar över något kan du ringa den socialsekreterare som du tidigare träffat.

 

Behöver du komma i kontakt med kommunens socialsekreterare?

Ring via Kontaktcenter
Telefon: 0157-43 00 00
E-post: flenskommun@flen.se

Observera att det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).Läs mer om hur vi behandlar personuppgiftehär

 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:57:39
Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:57:39

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Erik Karlsson

Enhetschef Socialpsykiatri. Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 07 70

Inger Qvarnström

Enhetschef Bo Hammar och Novembervägens gruppbostad, servicebostäder Flen. Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 07 80

Jim Merkelin

Enhetschef Östertorpsvägens LSS-boende, personlig assistans område 1, Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157-43 07 61

Maria Cedergren

Enhetschef Salstagatans gruppbostad och Personlig assistans område 2. Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 07 60

Josefine Lindberg

Enhetschef LSS- och korttidsboende. Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157-43 08 30