Hoppa till huvudinnehåll
Man med funktionsnedsättning i en park

Boendealternativ

Kommunen har ett särskilt ansvar att tillhandahålla boenden för vissa personer med funktionsnedsättning utifrån lagrummen: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL)

Boendealternativ för vuxna enligt LSS

Insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS kan utformas som en gruppbostad eller servicebostad. Det finns även en boendeform enligt LSS för vuxna som heter annan särskilt anpassad bostad. En bostad för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan vara utformad på olika sätt. I huvudsak beskrivs tre former av bostäder i förarbetena till lagstiftningen:

 • gruppbostad
 • servicebostad
 • annan särskilt anpassad bostad

I gruppbostad och servicebostad ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket däremot inte ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Alla dessa typer av bostäder är den enskildes hem.

Verksamheter enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Därför är det också viktigt att bostaden ligger i en miljö som ger de boende förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet.

LSS-boenden i Flens kommun

I Flens kommun finns följande grupp- och servicebostäder:

 • Bo Hammar gruppbostad
 • Novembervägens gruppbostad
 • Orrögatans gruppbostad
 • Snickarvägens gruppbostad
 • Änglundavägens gruppbostad
 • Östertorpsvägens gruppbostad
 • Salstagatans gruppbostad
 • Servicebostäder Flen

Boendealternativ för vuxna enligt SoL

Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får bo på ett sätt som är anpassat efter personens behov av särskilt stöd. Kommunen tillhandahåller bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning som behöver det, till följd av betydande svårigheter i sin livsföring. Bostad med särskild service enligt SoL är en permanent boendeform och ges som bistånd efter individuell prövning.

SoL – boenden i Flens kommun

I Flens kommun finns följande boenden inom SoL:

 • Storgatans SoL-boende
 • Östertorpsvägens SoL-boende

 

Behöver du komma i kontakt med oss?

Kontaktuppgifter till ansvariga chefer hittar du längst ner på sidan!
Du kan även söka oss via Kontaktcenter på telefon: 0157-43 00 00
E-post: soc@flen.se

Observera att det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).Läs mer om hur vi behandlar personuppgiftehär

 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2022-08-24 09:41:59
Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2022-08-24 09:41:59

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Erik Karlsson

Enhetschef Socialpsykiatri Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 07 70

Inger Qvarnström

Enhetschef Boende LSS Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 07 80

Jim Merkelin

Enhetschef Boende LSS Personlig assistans Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157-43 07 61

Maria Cedergren

Enhetschef Boende LSS Personlig assistans Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 07 60

Josefine Lindberg

Enhetschef Boende & Korttids LSS Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157-43 08 30