Hoppa till huvudinnehåll
ungt downs syndrom par bakar i ett hemmakök

Daglig verksamhet och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning och inte står till arbetsmarknadens förfogande, kan ansöka om daglig verksamhet eller sysselsättning.

Vad menas med daglig verksamhet och sysselsättning?

Insatsen kallas för daglig verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och sysselsättning inom SoL (Socialtjänstlagen).Du får arbetsuppgifter som gör att att du får en meningsfull sysselsättning på dagarna, där dina individuella behov och intressen får ta plats.

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet (LSS)

Vuxna personer med en funktionsnedsättning, som inte har ett vanligt arbete eller studerar, kan få daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt beroende på vilka intressen eller behov man har. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hans eller hennes önskemål.

Här hittar du mer information om sysselsättning (SoL)

De personer som inte kan få daglig verksamhet, men som ändå inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning, kan ges sysselsättning via socialtjänstlagen, SoL, eller stöd i form av olika åtgärder från Arbetsförmedlingen.

I menyn kan du läsa mer om vilka arbetsplatser som finns inom Flens kommun.

 

 

 

Kontaktuppgifter och mer information

För att ansöka om daglig verksamhet eller sysselsättning kontaktar du kommunens socialsekreterare.

Kontaktcenter
Telefon: 0157-43 00 00
Telefontid vardagar mellan klockan 9-10.
E-post: flenskommun@flen.se

 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:58:45

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lina Lindskog

Enhetschef Resurscentrum. Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 08 00