Hoppa till huvudinnehåll
Funktionsnedsatt ung kille sitter vid vattnet

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som har hemmavarande skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning, kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.

För vem är korttidstillsynen till?

När ungdomar med funktionsnedsättning slutar på fritids i skolans regi, kan de ha de rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet, före och efter skolan samt under lov. Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i olika aktiviteter eller annan meningsfull verksamhet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera.

Behovet av tillsyn kan variera mycket och måste därför utformas på ett flexibelt sätt utifrån individens individuella behov. Målet är att erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder.

Vem har rätt till korttidstillsyn?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du behöver ansöka om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen riktar sig till ungdomar över 12 år.

 

 

Kontaktuppgifter och mer information

För att ansöka om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, kontaktar du kommunens socialsekreterare.

Ring via Kontaktcenter
Telefon: 0157-43 00 00
Telefontid vardagar mellan klockan 9-10.
E-post:
flenskommun@flen.se 

 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2023-01-20 11:06:16

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefine Lindberg

Enhetschef Boende & Korttids LSS Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157-43 08 30

Mika Juopperi

Enhetschef Enheten äldre och funktionsvariation Avdelning Myndighet

0157-43 03 45