Hoppa till huvudinnehåll
Funktionsnedsatt ung kille sitter vid vattnet

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn innebär en förlängd skolbarnomsorg (fritids) som börjar när ungdomar fyllt 13 år och slutar på fritids i skolans regi.

Barn över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet. Verksamheten bedrivs enligt 9 § 7 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap samt ge fysisk och psykisk stimulans. Behovet av tillsyn kan variera mycket och måste därför kunna utformas på ett flexibelt sätt.

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2022-08-22 12:37:26

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefine Lindberg

Enhetschef Boende & Korttids LSS Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157-43 08 30