Hoppa till huvudinnehåll
pojke med autism går hand i hand med en kvinna på en gata

Korttidsvistelse för funktionsnedsatta barn och ungdomar

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att individen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, men också att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan därför delvis ses som ett alternativ till avlösarservice. Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov

Mer information om korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en insats riktad till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. För att beviljas korttidsvistelse ska du ingå i någon av de personkretsar som finns under LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Om du blivit beviljad korttidsvistelse åker du till ett korttidshem eller läger, där det finns utbildad personal dygnet runt. Du får exempelvis hjälp med omvårdnad, mat och aktiviteter.

Hur ofta du vistas på korttidsvistelsen beror helt på individuella behov. Det kan handla om en till flera dagar i veckan, eller en helg i månaden. Detta planeras av dig och din familj tillsammans med personalen på vistelsen – du åker till din skola eller arbete som vanligt.

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2022-07-11 19:23:59

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefine Lindberg

Enhetschef Boende & Korttids LSS Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157-43 08 30