Hoppa till huvudinnehåll
pojke med autism går hand i hand med en kvinna på en gata

Korttidsvistelse för funktionsnedsatta barn och ungdomar

Korttidsvistelse utanför hemmet kan ordnas på olika sätt. Det kan vara i ett korttidshem, hos en stödfamilj, på ett läger eller en kurs.

Vad menas med korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är en stöttande och avlastande insats riktad till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. En person med funktionsnedsättning kan få nya upplevelser och omväxling i ett korttidshem, i en stödfamilj eller på ett läger eller en kurs. Anhöriga kan även behöva göra andra saker ibland och få avlastning. Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.

Hur går det till?

För att beviljas korttidsvistelse ska du ingå i någon av de personkretsar som finns under LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). Ansökan sker hos kommunens socialsekreterare som prövar dina individuella behov.

Om du blivit beviljad korttidsvistelse åker du till ett korttidshem eller läger, där det finns utbildad personal dygnet runt. Du får exempelvis hjälp med omvårdnad, mat och aktiviteter.

Hur ofta åker man iväg på korttidsvistelse?

Hur ofta du vistas på korttidsvistelsen beror helt på individuella behov. Det kan handla om en till flera dagar i veckan, eller en helg i månaden. Detta planeras av dig och din familj tillsammans med personalen på vistelsen – du åker till din skola eller arbete som vanligt.

Torsbo korttidsboende

I Flens kommun finns ett korttidsboende riktat till barn och ungdomar. Boendet är beläget i Hälleforsnäs.

Kontaktuppgifter och mer information

För att ansöka om korttidsvistelse kontaktar du kommunens socialsekreterare.

Ring via Kontaktcenter
Telefon: 0157-43 00 00
Telefontid vardagar mellan klockan 9-10.
E-post:
flenskommun@flen.se

 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2023-01-20 11:04:31

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefine Lindberg

Enhetschef LSS- och korttidsboende. Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157-43 08 30