Hoppa till huvudinnehåll

Socialpsykiatri

Socialförvaltningen ansvarar för att erbjuda stöd i olika former till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Vad erbjuder kommunen för stöd?

Den som lever med en psykiska funktionsnedsättning har rätt att leva ett fullgott och meningsfullt liv. Kommunen ansvarar för att erbjuda behovsanpassat stöd, vilket exempelvis kan handla om:

  • Sociala insatser och stöd för att klara det dagliga livet
  • Tillgång till ett anpassat boende
  • Meningsfull sysselsättning
  • Utvecklande samvaro och fritid

Kommunen ansvarar även för att olika hjälpinsatser samordnas och att olika aktörer samverkar kring den enskilda personen.

Vad menas med boendestöd?

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som är till för att stärka individens förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Stödet kan även omfatta aktiviteter utanför boendet som personen ofta genomför tillsammans med sin boendestödjare. Det är en fördel är om ett fåtal personer stöttar individen, eftersom arbetet bygger mycket på en fungerande relation och kontinuitet.

Boendestöd ska präglas av hög grad av delaktighet. Med det menas att personalen gör saker tillsammans med den som behöver stödet så långt det är möjligt. Boendestödjaren stöttar individen i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor.  Vid behov kan boendestödjaren även hjälpa till med myndighetskontakter eller följa med på aktiviteter.

Träffpunkt för andra i samma situation

Träffpunkten är en öppen verksamhet som riktar sig till brukare inom socialpsykiatrin. Med det menas att du inte behöver ansöka för att få delta, utan du är välkommen när du känner för det under öppettiderna. Till Träffen kan man komma för att umgås, fika, spela spel, läsa tidningen eller bara ta det lugnt. Det är öppet alla vardagar utom torsdagar klockan 13-15.30.

Hur gör jag för att ansöka om stöd och hjälp?

Du kontaktar kommunens socialsekreterare som tillsammans med dig gör en bedömning.

Kontaktuppgifter och mer information

Kontaktcenter
Tel: 0157- 43 00 00
Telefontider: vardagar mellan klockan 9-10
E-post: flenskommun@flen.se 

Öppettider Träffpunkt träffen

Måndag: 13-15.30
Tisdag: 13-15.30
Onsdag: 13-15.30
Fredag: 13-15.30
OBS! Torsdagar stängt

 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:55:05

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Erik Karlsson

Enhetschef Socialpsykiatri. Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 07 70

Lina Lindskog

Enhetschef Resurscentrum. Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 08 00