Hoppa till huvudinnehåll

Socialpsykiatri

Socialförvaltningen ansvarar för att erbjuda stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Det kan handla om sociala insatser och stöd för att klara den dagliga livsföringen, eller ansvar för att det finns tillgång till ett bra boende, meningsfull sysselsättning och en utvecklande samvaro och fritid. Kommunen ansvarar också för att olika hjälpinsatser samordnas och att olika aktörer samverkar kring den enskilda personen. Boende, boendestöd och sysselsättning samt träfflokaler är i huvudsak de verksamheter som riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Boendestöd

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Stödet kan även omfatta aktiviteter utanför boendet som personen ofta genomför tillsammans med sin boendestödjare. En fördel är om ett fåtal personer stödjer den enskilde eftersom arbetet bygger mycket på en fungerande relation och kontinuitet.

Boendestöd ska präglas av hög grad av delaktighet. Det vill säga att personalen gör saker tillsammans med den som behöver stödet så långt det är möjligt. Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. En boendestödjare kan också stödja den enskilde vid kontakter med myndigheter och vid behov följa med personen på aktiviteter.

Träffpunkt Träffen

Träffpunkten är en öppen verksamhet som riktar sig till brukare inom socialpsykiatrin.
Till Träffen kan man komma för att umgås, fika, spela spel, läsa tidningen eller bara ta det lugnt.

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2022-10-24 16:08:19

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Erik Karlsson

Enhetschef Socialpsykiatri Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 07 70

Lina Lindskog

Enhetschef Resurscentrum Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 08 00