Hoppa till huvudinnehåll

Personligt ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Målet är att du ska återta makten över ditt eget liv genom att hitta och använda dina rättigheter i samhället.

Så fungerar ett personligt ombud

Ett personligt ombud har tystnadsplikt och skriver inte journaler. Verksamheten är helt frånkopplad från myndigheter och sjukvården.

Vår uppgift är att tillsammans med dig identifiera och söka det stöd från samhället som du har rätt till. Det kan handla om ditt behov av vård, din ekonomi eller dina kontakter med olika myndigheter eller sjukvården.

Insatsen är gratis och frivillig och tar aldrig över eller ersätter myndigheters ansvar. Flens kommun samarbetar med Katrineholms kommun när det kommer till personliga ombud. Du kan läsa mer om personligt ombud här: 

 

Kontaktuppgifter och mer information

Personligt ombud

E-post: personligaombud@katrineholm.se
Telefon:
0150-568 46
0150-568 47


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lina Lindskog

Enhetschef Resurscentrum Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 08 00