Hoppa till huvudinnehåll
människa kör permobil i stadsmiljö

Tillgänglighet

En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället oavsett vem man är och vad man har för behov. Att förbättra tillgängligheten är ett centralt mål i kommunens arbete med planering och byggande, där tillgänglighetsfrågor har en viktig roll.

För att vi ska kunna skapa ett samhälle där alla kan delta oavsett funktionsförmåga måste alla som arbetar med den byggda miljön, från övergripande nivå ner till detaljer, redan från början ha ett funktionshinderperspektiv med i allt arbete. Det räcker inte att enbart de som arbetar med åtgärder som ökar tillgängligheten är med i processen. Vi behöver gemensamt planera och bygga för en god tillgänglighet.

Här hittar du mer information

För att läsa mer om kommunens arbete med tillgänglighet, läs mer under Bygga, bo och miljö