Hoppa till huvudinnehåll
Livboj på strandbod - vatten i bakgrunden

Säkerhet & beredskap

Kommunen strävar efter att bygga upp en bra säkerhet och beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna samt de stora katastroferna.

Här finner du information om:

  • Information om räddningstjänst
  • Information om polis
  • Information om brottsförebyggande arbete
  • Information om krisberedskap
  • Information om kommunens försäkringar
  • Information om kommunens organisation i en krissituation.
  • Information om trafiksäkerhet
  • Information om våldsbejakande extremism

Kriget i Ukraina

Under tidig morgon den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina. I och med det spända säkerhetsläget kopplat till kriget har kommunen regelbunden samverkan med Länsstyrelsen och Militärregion Mitt, om eventuell påverkan för Sverige.

Om läget skulle förändras till det sämre kommer kommunen att få regelbunden uppdatering om utvecklingen. En uppmaning från länsstyrelsen och militärregionen är att se över IT-säkerheten samt uppmärksamma onormala händelser.

Det kommunen gör nu är att uppdatera sin förmåga till krishantering.

På hemsidan Krisinformation.se hittar du uppdaterad information om det pågående kriget och säkerhetsläget. Där finns också tips och råd på ämnet, exempelvis hur du kan tala med barn och unga om oro och krig.

Förnyade vädervarningar

Under hösten 2021 lanserade SMHI ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar.
Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar.

I det förnyade systemet benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår.

Läs mer på SMHIs hemsida.

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.

På MSBs hemsida får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem. Använd länkarna nedan för att läsa mer och hitta ditt närmaste skyddsrum.

Skyddsrum

Skyddsrumskarta

Kontaktinformation

Räddningstjänst
Kjell-Åke Källström
Räddningschef

Telefon: 0157-43 03 11
E-post


Säkerhet och beredskap
Denise Karlsson
Säkerhets- och beredskapssamordnare

Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
E-post

Sidansvarig: Denise Karlsson
Senast uppdaterad: 2023-01-18 14:34:53

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kjelle Källström

Räddningschef

0157 - 43 03 11

Denise Karlsson

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31