Livboj på strandbod - vatten i bakgrunden

Säkerhet & beredskap

Flens kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och beredskap. Kommunens strävar efter att bygga upp en bra säkerhet i och beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna samt de stora katastroferna.

Här finner du information om:

  • Kontaktpersoner inom de kommunala verksamheterna som arbetar med säkerhet och beredskap.
  • Information om räddningstjänst
  • Information om kommunens försäkringar.
  • Information om kommunens organisation i en krissituation.
  • Förebyggande arbete för att minimera oycksfall och förebygga risker enligt Lagen i skydd mot olyckor(2003:778).
  • POSOM – en beredskapsgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande för att stödja drabbade människor vid kriser, större olyckor, traumatiska händelser och katastrofer.

Kontaktinformation

Räddningstjänst
Kjell-Åke Källström
Räddningschef

Telefon: 0157-43 03 11
E-post


Säkerhet och beredskap
Andrej Börjesson
Beredskapssamordnare

Telefon: 0157- 43 00 31
E-post

Sidansvarig: Andrej Börjesson
Senast uppdaterad: 2017-08-22 10:36:00

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andrej Börjesson

Beredskapssamordnare

0157- 43 00 31

Kjell-Åke Källström

Räddningschef

0157 - 43 03 11

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60