Hoppa till huvudinnehåll
Turkos dubbeldörr med modern låskista

Brottsförebyggande arbete

I Flens kommun finns ett säkerhetsutskott. Säkerhetsutskottet är ett politiskt organ med uppgift att samordna det kommunövergripande säkerhetsarbetet. De ansvarar för systematiskt brandskyddsarbete, informationssäkerhet, brottsförebyggande arbete, ANDT, hot och våld, internt skydd samt arbete mot våldsbejakande extremism.
Kommunen arbetar på flera olika sätt för att förebygga brott och öka tryggheten inom Flens kommun.

Samverkansöverenskommelse

I juni 2019 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten och Flens kommun. Med utgångspunkt i en gemensam lägesbild framtagen med kunskapsbaserade arbetsmetoder ska kommun och polis planera och utföra gemensamma trygghetsskapande- och brottsförebyggande insatser med målet att skapa en trygg och säker kommun.

Samverkansöverenskommelsen kan du ladda ned till höger på sidan.

Medborgarlöften

Varje år tas ett medborgarlöfte fram av Flens kommun och Polismyndigheten. Medborgarlöftet har sin grund i en gemensam lokal lägesbild som bla tagits fram genom EST-metoden, trygghetsvandringar, trygghetsmätningar, Polisens medarbetardialog och brottsstatistik.

Det senaste medborgarlöftet hittar du till höger på sidan.

 

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2022-04-13 11:01:30

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02