Turkos dubbeldörr med modern låskista

Brottsförebyggande arbete

I Flens kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd. Rådet utgörs av politiker, polis, representanter från bostadsbolag samt samtliga kommunala förvaltningschefer. Kommunen arbetar på flera olika sätt för att förebygga brott och öka tryggheten inom Flens kommun.

Samverkansavtal

I juni 2017 antogs ett nytt samverkansavtal mellan Polismyndigheten och Flens kommun. Samverkansavtalet kan du ladda ned till höger på sidan. Samverkansavtalet har följande prioriterade områden:

  • Våldsbrott
  • Klotter och skadegörelse
  • Inbrott och stölder
  • Integration
  • Trafiksäkerhet
  • Skol- och ungdomsmiljö
  • Medborgarelöften
  • Brottsförebyggande arbete

Medborgarlöften

Varje år tas ett medborgarlöfte fram av Flens kommun och Polismyndigheten. Till grund för löftet står brottsstatistik, synpunkter från allmänheten och synpunkter från anställda inom kommunen och polisen.

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2019-02-20 13:39:18

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02