Grannsamverkan

Grannsamverkan startade på 70-talet i Seattle, USA, och har nu spridits över världen. 1985 kom grannsamverkansidén till Sverige.

Målet med grannsamverkan är att minska brottsligheten samt öka tryggheten och därmed också trivseln. Vanliga samverkansaktörer är polis, försäkringsbolag, lokala brottsförebyggande råd, räddningstjänsten, bostadsbolag samt boende i området men även skolor, näringsidkare, nattvandrare med flera är samarbetspartner. Grannsamverkan är vanligast i villaområden men kan även tillämpas i områden med flerfamiljshus och lägenheter.

Nätverket Grannsamverkansområden i Flens kommun
Kontaktombuden i grannsamverkansområdena har tillsammans bildat nätverket NGiFK (Nätverket Grannsamverkansområden i Flens kommun). Huvudkontaktperson och sammankallande för NGiFK är Cathrin Von Heideken på telefon 073-848 44 14 och E-post 

Krav för grannsamverkan

Det finns ett antal kriterier för grannsamverkan. Nedan beskrivs dessa kortfattat:

Krav för pemantentboende

  • Föra inventerieförteckning samt fota/filma bostaden
  • Märka stöldbegärligt egendom
  • Meddela grannar om du är bortrest
  • Förvara värdehandlingar på ett tryggt/säkert ställe
  • Var vaksam samt kontakta polisen vid misstanke (samt kontaktombudet för ditt grannsamverkansområde

Krav för fritidshus

  • Föra inventerieförteckning samt fota/filma bostaden
  • Märka stöldbegärligt egendom
  • Meddela grannar om du är bortrest (1 maj-31 aug)
  • Ej förvara värdehandlingar i fritidshuset
  • Var vaksam samt kontakta polisen vid misstanke samt kontaktombudet för ditt grannsamverkansområde

Läs mer:

Vill du starta grannsamverkan i ditt bostadsområde?

Vänligen kontakta kommunpolis Stig-Ove Uddin via telefon 114 14 eller genom att besöka kommunpolisens kontor i Flen, se vidare under rubriken Polis i menyn.

Mer information

Här kan du läsa mer om grannsamverkan

Grannsamverkan.se

Samverkanmotbrott.se

Sidansvarig: Andrej Börjesson
Senast uppdaterad: 2016-12-29 17:56:00

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andrej Börjesson Beredskapssamordnare 0157- 43 00 31