Mörk park upplyst av lykta

Nattvandring

Nattvandring är dels en förebyggande åtgärd vid riskhelger och tillställningar då ungdomsfylla ofta förekommer. Men det är även en insats för att skapa en trygg och säker kommun generellt. Nattvandring minskar våld, olyckor, skadegörelse, narkotika- och alkoholbruk.

Vad gör nattvandrarna?

Nattvandring handlar inte om att spionera på ungdomar. En nattvandrare är varken polis, väktare eller någon social myndighet utan helt enkelt vuxna som vågar vara vuxna och bry sig om och vill bidra med en trygghare tillvaro för barn och ungdomar. Nattvandrarna rör sig på platser där ungdomar samlas och hjälper till om det behövs. Det kan handla om att plåstra om, låna ut telefonen, skjutsa hem eller bara prata med ungdomarna.

Nattvandringsgrupper

I orterna Flen, Hälleforsnäs och Malmköping finns nattvandrargrupper som tecknat avtal med stiftelsen Nattvandring.nu.

Hjälp till att nattvandra!

Nattvandrargrupperna i kommunen behöver hjälp av fler frivilliga. Det kan räcka att du deltar 2-3 gånger per halvår. Ju fler nattvandrare desto bättre. Om du är intresserad av att vara med eller vill veta mer kan du kontakta samordnare för nattvandrargrupperna i Flens kommun nedan för mer information. Du kan också läsa mera på nattvandrarnas hemsida.

Lokala samordnare

Flen och Hälleforsnäs

Kontaktperson och samordnare för nattvandringen i Flens tätort är Pauline Göthberg. Hon är även kontaktperson för nattvandrare i Hälleforsnäs. Telefon 073- 510 02 92 samt e-post

Malmköping

I Malmköping är Helene Persson och Åsa Lind samordnare. Du kan kontakta dom via telefon 0157-194 79 samt e-post

Följ med ut och nattvandra!

Vill du vara med och skapa en trygg tillvaro för våra barn och ungdomar? Vill du minska våld och skadegörelse? Vill du skapa en trygg kommun för alla?

Nattvandrargrupperna i kommunen behöver hjälp av fler frivilliga. Det kan räcka att du deltar 2-3 gånger per halvår. Ju fler nattvandrare desto bättre. Om du är intresserad av att vara med eller vill veta mer kan du kontakta samordnare för nattvandrargrupperna i Flens kommun för mer information. Du kan också läsa mera på nattvandrarnas hemsida Nattvandra
Vad gör en nattvandrare? En nattvandrare är varken polis, väktare eller någon social myndighet utan helt enkelt vuxna som vågar vara vuxna och bry sig om och vill bidra med en tryggare tillvaro för barn och ungdomar. Nattvandrarna rör sig på platser där ungdomar samlas och hjälper till om det behövs. Det kan handla om att plåstra om, låna ut telefonen, skjutsa hem eller bara prata med ungdomarna.

Läs mer om nattvandrarna på www.nattvandring.nu
eller kontakta samordnaren för nattvandrarna i Flens kommun:
Pauline Göthberg Telefon 073- 510 02 92 samt e-post

Sidansvarig: Andrej Börjesson
Senast uppdaterad: 2015-06-03 14:14:13

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andrej Börjesson Beredskapssamordnare 0157- 43 00 31