Hoppa till huvudinnehåll
Ett gäng ungdomar som lutar sig mot en vägg och ler mot kameran

Trygg vuxen

I juni 2013 inleddes ett nytt hälsofrämjande och uppsökande arbete för att skapa ökad trygghet. Det handlar om olika åtgärder inom kommunen. Fritidsledare på fritidsgårdarna besöker bostadsområden och andra områden tillsammans med Räddningstjänsten för att förebygga skadegörelse och brottslighet. Det gäller framför allt platser som haft problem med skadegörelse.

Besöken görs på kvälls- och helgtid. Arbetet är relationsskapande och innebär att fritidsledarna och räddningstjänspersonalen bygger relationer till ungdomar och till vuxna. När Räddningstjänstens medarbetare åker som Trygg Vuxen, gör de det  i en av sina brandbilar och uppträder alltid i ordinarie uniform.

Det uppsökande arbetet ska bedrivas året runt på försök i två år. I samverkansarbetet ingår även kommunpolisen och kommunens fastighetsbolag samt beredskapssamordnare. Gruppen har ett regelbundet informationsutbyte och utvärderar kontinuerligt insatserna. Projektet är ett initiativ av BRÅ, Brottsförebyggande rådet, och beslutat av kommunstyrelsen. Det är en av flera olika trygghetsskapande åtgärder för medborgare i Flens kommun.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.