Hoppa till huvudinnehåll
Hänglås i kedja

Kommunens säkerhetsarbete

Arbetet med det interna skyddet syftar till att minska skador och störningar i kommunens verksamheter samt att minska skadekostnaderna. I det interna skyddet ingår även att minska sådana skador som kommunen kan bli skadeståndsskyldiga för, så kallade ansvarskador. Det kan handla om personskador som uppkommit på grund av bristande säkerhet i kommunal verksamhet eller brister vid utförandet av kommunala uppgifter.

Organisation

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerheten i kommunen. Ansvaret för säkerheten inom varje förvaltning ligger på nämnderna. Det operativa ansvaret ligger på förvaltningscheferna. Varje förvaltning ska ha minst en säkerhetshandläggare vars uppgift är att delta i Gruppen för internt skydd, följa upp och planera säkerhetsarbetet, stödja arbetet med riskanalyser samt se till att skade- och incidentrapportering sker på ett korrekt sätt. Varje arbetsplats ska ha ett säkerhetsombud, vars främsta uppgift är att ansvara för skaderapporteringen.

Gruppen för internt skydd

Gruppen för internt skydd har i uppdrag att utforma rutiner för säkerhetsarbetet, stödja och medverka vid riskanalyser och förebyggande åtgärder, svara för uppföljning, utvärdering och utveckling av säkerhetsarbetet samt organisera utbildningar. I gruppen finns representanter från alla förvaltningar, kommunens försäkringsförmedlare samt en representant från Flens Bostads AB och Flens Kommunfastigheter AB. Försäkringsansvarige är sammankallande för gruppen.

Ett aktivt och medvetet förebyggande arbetet ska syfta till att minska kostnader och avbrott.

Sidansvarig: Denise Karlsson
Senast uppdaterad: 2019-08-21 09:45:25

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Denise Karlsson

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31