Människans 5 grundbehov, vatten, mat, värme, trygghet, sömn - ikoner

Förbered dig för kris

Klarar du dig själv i 72 timmar utan el, telefon, mat och vatten i kranen? Hur är du förberedd?

Det kan uppstå en kris och var och en kommer då behöva hantera händelsen på något sätt. Här beskrivs vad du kan göra som privatperson för att förbereda dig och hantera en samhällskris.

Vi lever i ett sårbart samhälle och det finns flera risker som skulle kunna leda till en kris, exempelvis hårt väder, långvarigt avbrott i telefonin eller en stor olycka. Inte minst behöver vi ha el till väldigt mycket.

I en samhällskris kommer inte resurserna räcka till alla drabbade samtidigt, utan resurserna måste prioriteras för de mest utsatta. Andra behöver klara sig själva en tid.

Bli mer förberedd genom att

 • veta var du kan få information i en kris.
 • ha en krislåda hemma med den viktigaste utrustningen
 • fundera på hur du ska hantera olika händelser. Till exempel kan du läsa om olika risker och hot nedan och prata om dina förberedelser med familjen, bekanta eller arbetskamrater
 • skriva ut och spara dessa sidor om hur du förbereder dig för kris.

Ett bra sätt att vara förberedd för många typer av händelser är att ha en krislåda, en låda med utrustning som du kan använda om det blir kris. Förslag på innehåll i en krislåda:

 • Spritkök eller liknande.
 • Vattendunkar.
 • Batteridriven radio.
 • Ficklampa
 • Extra batterier till din radio och ficklampa.
 • Ljus och tändstickor
 • Reservmat
 • Sovsäck
 • Filt
 • Liggunderlag
 • Hygienartiklar
 • Husapotek
 • Våtservetter
 • Plastpåsar/Sopsäckar

Olika typer av händelser, risker och hot

Här kan du läsa mer om vad som kan hända, hur samhällets beredskap ser ut och hur du själv kan förbereda dig för olika specifika händelser (till exempel extremt väder, smittsamma sjukdomar, terrorism, värmeavbrott, telestörningar eller hot mot dricksvatten).

 

Tips vid elstörningar (strömavbrott)

Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder.
Utan el slutar vattenförsörjning och avlopp att fungera. Även system för tele- och datakommunikation påverkas. Det kan leda till att det till exempel inte går att ta ut pengar i uttagsautomater eller använda mobiltelefon eller dator.

Läs mer på krisinformation.se om vilka konsekvenser elstörningar kan få för samhället.

Hur kan jag förbereda mig för strömavbrott?

Att ha en krislåda är ett bra sätt att vara förberedd för många slags händelser, även strömavbrott. Vad som är bra att ha i en krislåda kan du läsa om ovan. Fler tips finns på dinsakerhet.se och energimyndigheten.se. Spara också kontaktuppgifter till ditt elbolag.
Eftersom strömavbrott också kan leda till problem med telefoni, vattenförsörjning och värme kan det vara bra att läsa om dessa risker också.

Vad ska jag göra om det blir ett strömavbrott?

(Film från Energimyndigheten)

Kontrollera om någon säkring eller jordfelsbrytare har löst ut i ditt proppskåp. Om omgivningen inte heller har el är det troligen ett större strömavbrott. Kontakta då din elleverantör. Här hittar du länkar till elnätsföretagens driftinformation. Tänk på att du kanske inte har tillgång till internet om det är strömavbrott!

Tappa upp vatten

Tappa upp vatten när ett elavbrott uppstår. När ett elavbrott har inträffat och om avbrottet blir långvarigt så kommer vattenförsörjningen att påverkas. Inom några timmar kan vattentrycket försvinna och då finns det inte något vatten att hämta ur vattenkranen. Tänk på att elavbrott även kan påverka vattentillförseln till toaletter. Använd i så fall påsar eller hinkar som alternativ till toalettstolen.

Nödrum

Använd något form av rum i bostaden som ett nödrum om värmen försvinner. Ett bra nödrum ligger mellan andra rum i sydligt väderstreck. I flerfamiljshus väljer du rummet intill, ovanpå eller under det rum din granne håller varmt. Stäng till mot övriga kalla rum. På natten, fäll ner persiennerna, dra för gardinerna och häng upp en filt för fönstret. På detta sätt minskas avkylningen av rummet.

Tälta inomhus

Bygg en koja av filtar med hjälp av stolar, soffa och bord. Inuti kojan hålls värmen kvar. Eller ta fram tältet, spänn upp det och fäst i stadiga föremål i rummet.

Kläder

Klä dig med flera olika lager kläder. Lagret längst in mot kroppen och mellan lagret ska hålla kroppen varm. Det yttersta lagret kläder ska skydda mot blåst, regn och snö när du går utomhus. Natten klarar man om man sover i sovsäck.

Extra värme

Det är bra att kunna värma upp bostaden eller något rum i den på något annat sätt än med el när det blir strömavbrott. Men OBS! Det är viktigt att läsa igenom bruksanvisningen och följa anvisningarna före och under användning för att undvika faror.
För att få extra värme kan du:

 • Bränna stearinljus eller fotogenlampa med veke. Ha alltid elden under uppsikt så att inte en brand eller skada uppstår! Se till att inte barnen är i närheten av eld i samband med att lättantändliga vätskor finns i närheten.
 • Använda fotogenkamin eller gasolvärmeapparat, men bara under tiden du är vaken. Värm upp rummet under dag och kväll, stäng av för natten när du sover.
 • Alla sover i samma rum. En människa som vilar alstrar lika mycket värme som en 70-watts lampa.

Laga mat enkelt

Använd ett spritkök eller ett litet gasolkök för att laga mat. Ställ inte köket under köksfläkten eftersom det avlagrade fettet kan ta eld. Använder du gasol eller koleldning skall detta användas utomhus. En del kaminer för reservvärme går att laga mat på. Om du kan, håll frysen stängd de första två dygnen, på så sätt bevarar du kylan längre och håller maten fryst.

Fler tips finns på dinsakerhet.se och energimyndigheten.se. Du kan läsa mer om elstörningar på krisinformation.se.

Sidansvarig: Andrej Börjesson
Senast uppdaterad: 2017-05-18 11:18:39

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andrej Börjesson Beredskapssamordnare 0157- 43 00 31