Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyren Om krisen eller kriget kommer har skickats ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige.

Flens kommun uppmanar dig att spara broschyren!

Vad gör jag om jag har förlorat broschyren eller behöver den på andra språk?
Det går att kunna ladda ner broschyren på svenska och minoritetsspråken som talas i Sverige samt på de vanligaste invandrarspråken. Totalt betyder det följande språk: Finska, jiddisch, meänkieli, romska, samiska, somaliska, engelska, spanska, franska, ryska, arabiska, dari, persiska och tigrinska.
dinsäkerhet.se finns broschyren att ladda ner och skriva ut.

Varför skickas en broschyr ut till alla hushåll just nu?
Regeringen menar att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig. Informationen om hur människor kan förbereda sig ska därför bli bättre, både på nationell och lokal nivå. Ytterst är det bland annat det försämrade säkerhetspolitiska läget som är orsaken. MSB fick i februari 2017 ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial för att öka kunskapen hos allmänheten om hur man förbereder sig för kris, höjd beredskap och ytterst krig. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2018.
MSB:s slutredovisning av uppdraget

Var finns mer information om innehållet i broschyren?
MSB har ett kontaktcentrum öppet under maj och juni med möjlighet till förlängning för att kunna hantera en stor mängd frågor på nationell nivå. Kontaktcentrumet bemannas av utbildade personer ur frivilligheten och MSB:s egen personal. Kontaktcentrum är öppet till 29 juni och uppgifter till det finns på dinsäkerhet.se.

flen.se/krisberedskap finns också mer information att läsa om krisberedskap.

Frågor om broschyren och krisberedskap kan också ställas till kommunen.

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andrej Börjesson Beredskapssamordnare 0157- 43 00 31