Hoppa till huvudinnehåll
Flera exemplar av broschyren När krisen eller kriget kommer som ligger på en mörk bordsskiva

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" skickades 2018 ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige.

Vad gör jag om jag har förlorat broschyren eller behöver den på andra språk?
Om du inte har kvar din tryckta broschyr, har du möjlighet till digitala i PDF-format, dessa finner du i spalten till höger på flera olika språk.

Varför skickades en broschyr ut till alla hushåll just 2018?
Regeringen menar att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig. Informationen om hur människor kan förbereda sig ska därför bli bättre, både på nationell och lokal nivå. Ytterst är det bland annat det försämrade säkerhetspolitiska läget som är orsaken. MSB fick i februari 2017 ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial för att öka kunskapen hos allmänheten om hur man förbereder sig för kris, höjd beredskap och ytterst krig. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2018.

Var finns mer information om innehållet i broschyren? 

flen.se/krisberedskap finns mer information att läsa om krisberedskap.

Frågor om broschyren och krisberedskap kan också ställas till kommunen.

Sidansvarig: Denise Karlsson
Senast uppdaterad: 2022-08-09 12:40:56

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Hanna Majehag

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 37

Sofia Rutgård

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Denise Karlsson

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31