Hoppa till huvudinnehåll
Flera exemplar av broschyren När krisen eller kriget kommer som ligger på en mörk bordsskiva

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades 2018 ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige.

Flens kommun uppmanar dig att spara broschyren!

Vad gör jag om jag har förlorat broschyren eller behöver den på andra språk?
Det går att kunna ladda ner broschyren på svenska och minoritetsspråken som talas i Sverige samt på de vanligaste invandrarspråken. Totalt betyder det följande språk: Finska, jiddisch, meänkieli, romska, samiska, somaliska, engelska, spanska, franska, ryska, arabiska, dari, persiska och tigrinska.
dinsäkerhet.se finns broschyren att ladda ner och skriva ut.

Varför skickades en broschyr ut till alla hushåll just 2018?
Regeringen menar att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig. Informationen om hur människor kan förbereda sig ska därför bli bättre, både på nationell och lokal nivå. Ytterst är det bland annat det försämrade säkerhetspolitiska läget som är orsaken. MSB fick i februari 2017 ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial för att öka kunskapen hos allmänheten om hur man förbereder sig för kris, höjd beredskap och ytterst krig. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2018.
MSB:s slutredovisning av uppdraget

Var finns mer information om innehållet i broschyren?

flen.se/krisberedskap finns mer information att läsa om krisberedskap.

Frågor om broschyren och krisberedskap kan också ställas till kommunen.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Hanna Majehag

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 37

Magnus Ornhammar

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Anton Cortinovis

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31