Hoppa till huvudinnehåll
Två personer från Frivillig Resursgrupp med västar och två räddningstjänstpersonal vid brandbil

Frivillig resursgrupp

Flens kommun har skrivit en överenskommelse med Civilförsvarsföreningen i Flen. Överenskommelsen innebär att kommunen kan sammankalla en frivillig resursgrupp, FRG. Gruppen kan kallas in vid svåra händelser, så kallade extraordinära händelser. Avtalet innebär att FRG är ett stöd när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen. Den frivilliga resursgruppen samordnas av Civilförsvarsföreningen i Flen.

Alla personer som ingår i den frivilliga resursgruppen i Flen har genomgått utbildning i bland annat första hjälpen, brandkunskap, krisinformation och i att möta människor i kris.

Frivilliga resursgrupper (FRG) är en helt frivillig resurs för kommunal krishantering. FRG regleras inte i någon lag eller förordning. Den frivilliga resursgruppen är en strukturerad form av samarbetet mellan kommunen och frivilliga. FRG arbetar inte enbart under en allvarlig händelse.

FRG och civilförsvarsförbundet utför utbildningar för att skapa en ökad robusthet för dig som enskild individ, i vardag och under en kris. Utbildningarna ökar bland annat förståelsen för vilket ansvar du har som individ vid en kris/allvarlig händelse.

Resursgruppens arbetsuppgifter är bland annat att:

 • Upprätta informationsplatser med informatörer dygnet runt.
 • Assistera vid uppsamlingar, registreringar, ledsagning, inkvartering.
 • Biträda med tillsyn av äldre och bistå med transporter och värmestugor.
 • Samordning med övriga frivilligorganisationer.

Resursgruppen kan till exempel träda i funktion vid svåra händelser som:

 • Större översvämningar.
 • Längre elavbrott.
 • Större snöoväder.
 • Stora olyckor och bränder.

Utbildning:

 • Kursen ”Krisberedskap/ 72-timmar” .
 • ”Vår såbarhet” – där kunskap om Sveriges larmsystem, och  farliga transporter ingår.
 • ”Hembert”- krisberedskap för barn.
 • ”Black Out” – ett interaktivt spel om krisberedskap för ungdomar .

Info om Civilförsvarsförbundets utbildningar: Webbplats


Intresseanmälan till FRG

Att gå med i en Frivillig resursgrupp innebär att man grundutbildas för att kunna skriva avtal och finnas tillgänglig för kommunala uppdrag vid samhällsstörningar. Efter intresseanmälan kommer du att kontaktas för information kring grundutbildning och medlemskap i FRG. När du skickar din intresseanmälan medger du att vi registrerar dina personuppgifter.

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Adress*
Är du medlem i någon Frivillig försvarsorganisation?*

Kontakt

Flens Civilförsvarsförening
Lisbeth Brevig
Telefon: 070-570 55 92
E-post

Sidansvarig: Denise Karlsson
Senast uppdaterad: 2022-10-11 08:51:20

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Denise Karlsson

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31