Hoppa till huvudinnehåll

Krisnätverk

Bli en viktig pusselbit i Flens kommuns beredskap. Krisnätverket finns för både föreningar och företag. Anmäl dig i vårt formulär.

Krisnätverket syftar bland annat till att skapa relationer mellan kommunen och deltagare med fokus på krisberedskap.

I händelser som kan behöva större samverkan mellan kommunen och andra aktörer är krisnätverket en åtgärd för att möjliggöra ett rum för dialog redan innan ett skarpt läge.

Att vara en del i krisnätverket innebär inga skyldigheter utan möjliggör en plats för samverkan redan innan behovet skulle behövas. Nätverket kommer att skicka ut nyhetsbrev ett par gånger årligen.

Krisnätverket kan exempelvis möjliggöra dessa aktiviteter:

  • Samverkan
  • Lägesbild
  • Informationsdelning
  • Förfrågningar

Anmälan krisnätverk

Formulär för anmälan

Sidansvarig: Denise Karlsson
Senast uppdaterad: 2023-01-03 14:22:58

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Denise Karlsson

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31