Hoppa till huvudinnehåll

Risker i kommunen

Nedan beskrivs ett antal typer av risker och händelser som finns eller skulle kunna uppstå i Flens kommun. Det finns också händelser som kan ske på andra platser men ändå drabba dig som bor i kommunen.

Du kan nedan läsa om hur du kan förbereda dig och vad du ska göra om en händelse sker.

Elstörningar (strömavbrott)

Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder.
Utan el slutar vattenförsörjning och avlopp att fungera. Även system för tele- och datakommunikation påverkas. Det kan leda till att det till exempel inte går att betala med kort, ta ut pengar i uttagsautomater eller använda mobiltelefon eller dator.

Läs mer på krisinformation.se om vilka konsekvenser elstörningar kan få för samhället.

Hur kan jag förbereda mig för strömavbrott?

Att ha en krislåda är ett bra sätt att vara förberedd för många slags händelser, även strömavbrott. Vad som är bra att ha i en krislåda kan du läsa om här. Fler tips finns på MSB.se och energimyndigheten.se. Spara också kontaktuppgifter till ditt elbolag.
Eftersom strömavbrott också kan leda till problem med telefoni, vattenförsörjning och värme kan det vara bra att läsa om dessa risker också.

Vad ska jag göra om det blir ett strömavbrott?

(Film från Energimyndigheten)

Kontrollera om någon säkring eller jordfelsbrytare har löst ut i ditt proppskåp. Om omgivningen inte heller har el är det troligen ett större strömavbrott. Kontakta då din elleverantör.

Tappa upp vatten

Tappa upp vatten när ett elavbrott uppstår. När ett elavbrott har inträffat och om avbrottet blir långvarigt så kommer vattenförsörjningen att påverkas. Inom några timmar kan vattentrycket försvinna och då finns det inte något vatten att hämta ur vattenkranen. Tänk på att elavbrott även kan påverka vattentillförseln till toaletter. Använd i så fall påsar eller hinkar som alternativ till toalettstolen.

Nödrum

Använd något form av rum i bostaden som ett nödrum om värmen försvinner. Ett bra nödrum ligger mellan andra rum i sydligt väderstreck. I flerfamiljshus väljer du rummet intill, ovanpå eller under det rum din granne håller varmt. Stäng till mot övriga kalla rum. På natten, fäll ner persiennerna, dra för gardinerna och häng upp en filt för fönstret. På detta sätt minskas avkylningen av rummet.

Tälta inomhus

Bygg en koja av filtar med hjälp av stolar, soffa och bord. Inuti kojan hålls värmen kvar. Eller ta fram tältet, spänn upp det och fäst i stadiga föremål i rummet.

Kläder

Klä dig med flera olika lager kläder. Lagret längst in mot kroppen och mellan lagret ska hålla kroppen varm. Det yttersta lagret kläder ska skydda mot blåst, regn och snö när du går utomhus. Natten klarar man om man sover i sovsäck.

Extra värme

Det är bra att kunna värma upp bostaden eller något rum i den på något annat sätt än med el när det blir strömavbrott. Men OBS! Det är viktigt att läsa igenom bruksanvisningen och följa anvisningarna före och under användning för att undvika faror.
För att få extra värme kan du:

  • Bränna stearinljus eller fotogenlampa med veke. Ha alltid elden under uppsikt så att inte en brand eller skada uppstår! Se till att inte barnen är i närheten av eld i samband med att lättantändliga vätskor finns i närheten.
  • Använda fotogenkamin eller gasolvärmeapparat, men bara under tiden du är vaken. Värm upp rummet under dag och kväll, stäng av för natten när du sover.
  • Alla sover i samma rum. En människa som vilar alstrar lika mycket värme som en 70-watts lampa.

Laga mat enkelt

Använd ett spritkök eller ett litet gasolkök för att laga mat. Ställ inte köket under köksfläkten eftersom det avlagrade fettet kan ta eld. Använder du gasol eller koleldning skall detta användas utomhus. En del kaminer för reservvärme går att laga mat på. Om du kan, håll frysen stängd de första två dygnen, på så sätt bevarar du kylan längre och håller maten fryst.

Fler tips finns på MSB.se och energimyndigheten.se. Du kan läsa mer om elstörningar på krisinformation.se.

Här kan du ladda ner broschyrer från Energimyndigheten:

Översvämningar

Översvämningar kan ske vid kraftigt regn eller när snö och isar smälter på våren.

I Flens kommun finns områden som har undersökts särskilt med tanke på översvämningsrisken. I Flen, och runt omkring, finns särskilda riskområden på flera platser, bland annat kring Drottninggatan, järnvägsstationen, Sveaparken, Orrögatan, Bolmängsgatan och stränderna runt sjöar och Flensån (karteringar 2011 och 2013). I Sparreholm finns särskilda riskområden i industriområdet öster om Sparreholm, Hästön och vissa stränder (kartering 2008). Runt Bettna finns ett område öster om orten ner till Farnebyfjärden (kartering 2002).

Mer information om hur du förbereder dig för översvämningar hittar du på krisinformation.se och MSB.se

Andra extrema väder, naturolyckor

Extremt väder och naturolyckor kan se ut på många sätt. Information om extremt väder och naturolyckor på krisinformation.se.

Hur kan jag förbereda mig för dessa händelser?

Tipsen som finns i avsnittet Förbered dig för kris, och ovan om strömavbrott, är användbara i flera typer av naturolyckor. Fler tips finns på MSB.se och krisinformation.se

Hot mot livsmedel och dricksvatten

Det finns olika typer av hot mot vatten och livsmedel. Det kan vara föroreningar som gör att maten eller vattnet blir dåligt, men det kan också handla om att det blir brist. Vattenbrist kan bero på torka eller en vattenläcka medan livsmedelsbrist kan uppstå om det blir transportstörningar eller långvariga strömavbrott. Information om hot mot livsmedel och dricksvatten på krisinformation.se.

Hur kan jag förbereda mig för, och hantera dessa händelser?

Tips finns på livsmedelsverket.se. Är du ansluten till kommunalt vatten hittar du driftinformation på Sörmland vattens hemsida.

IT-störningar och informationssäkerhet

Stora delar av samhället är beroende av it-baserade informationssystem. Det gör också att det finns sårbarheter och en risk för störningar.

Mer information finns på krisinformation.se 

Kemikalieolyckor

Kemikalieolyckor kan se ut på olika sätt. I Flens kommun kan en sådan uppstå exempelvis i samband med en olycka med farligt gods. Farligt gods transporteras främst på järnvägen och de största vägarna.

Hur kan jag förbereda mig för, och hantera dessa händelser?

Mer information om kemikalieolyckor finns på krisinformation.se.

Kärntekniska olyckor

Information finns på krisinformation.se.

Människor och smitta

Information finns på krisinformation.se.

Djur och smitta

Information finns på krisinformation.se.

Telestörningar

Information om på krisinformation.se.

Terrorism

Information finns på krisinformation.se.

Transportstörningar

Information finns på krisinformation.se.

Värmeavbrott

Vi är beroende av att värmen fungerar. Många är beroende av fjärrvärme och el för att få uppvärmning i bostaden. Om det uppstår en störning i tillförseln av fjärrvärme eller el kan det snabbt bli kyligt, särskilt de kallare årstiderna.

Hur kan jag förbereda mig för, och hantera dessa händelser?

Mer information finns på krisinformation.se och energimyndigheten.se

Krig och höjd beredskap

Information om krig och höjd beredskap på krisinformation.se.

 

Sidansvarig: Denise Karlsson
Senast uppdaterad: 2023-01-03 14:35:47

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kjelle Källström

Räddningschef

0157 - 43 03 11

Denise Karlsson

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31