Hoppa till huvudinnehåll
Ingång till skyddsrum.

Skyddsrum

I Flens kommun finns det skyddsrum i tätorterna Flen, Malmköping och Hälleforsnäs. Det byggs inga nya skyddsrum idag. Ansvaret för underhåll av skyddsrummen ligger hos fastighetsägaren och tillsyn genomförs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Skydd ges mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

MSB har uppdraget att genom kontroller se till så att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret och om en kontroll visar på brister så blir ägaren ålagd att åtgärda dessa. För vissa åtgärder betalas statlig ersättning och för andra måste ägaren stå för kostnaden själv.

Läs mer på MSB:s hemsida, se länk här intill.

Länk

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Information om skyddsrum

Här kan du hitta ditt närmsta skyddsrum

Hitta skyddsrum

Sidansvarig: Anton Cortinovis
Senast uppdaterad: 2020-10-15 09:02:21

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anton Cortinovis

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31