Hoppa till huvudinnehåll
Ingång till skyddsrum.

Skyddsrum

I Flens kommun finns det skyddsrum i tätorterna Flen, Malmköping och Hälleforsnäs. Det byggs inga nya skyddsrum idag. Ansvaret för underhåll av skyddsrummen ligger hos fastighetsägaren och tillsyn genomförs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Skydd ges mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

MSB har uppdraget att genom kontroller se till så att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras. Det finns cirka 64 000 skyddsrum i Sverige.

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret och om en kontroll visar på brister så blir ägaren ålagd att åtgärda dessa. För vissa åtgärder betalas statlig ersättning och för andra måste ägaren stå för kostnaden själv.

Våren 2022

Givet det säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina har MSB fått motta många frågor om skyddsrum. Därför har myndigheten tagit fram särskild information om både ansvar och praktiska uppgifter som skickas till alla som äger något av landets skyddsrum.

Dessutom har informationen om skyddsrum för fastighetsägare utökats på MSBs hemsida. Informationen innehåller fastighetsägarnas ansvar enligt lagen om skyddsrum, om hur det ska skyltas, underhållas, utrustas och göras tillgängligt.

MSB understryker att det inte är aktuellt att ställa i ordning eller på annat sätt rensa ut skyddsrum, snarare att se över skyddsrummen i enlighet med nämnda information.

Länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Information om skyddsrum

Här kan du hitta ditt närmsta skyddsrum

Hitta skyddsrum

Sidansvarig: Denise Karlsson
Senast uppdaterad: 2022-08-09 12:46:38

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Denise Karlsson

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31