Hoppa till huvudinnehåll
Två tonårstjejer tröstar varandra

Psykiskt & socialt omhändertagande

POSOM är en förkortning för "Psykiskt och socialt omhändertagande". POSOM är en beredskapsgrupp som träder in i samband med stora olyckor och katastrofer. Gruppen ska ge praktiskt stöd till människor som är drabbade.

POSOM kan kallas in då samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Huvuduppgiften för gruppen är att försöka lindra akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa.

POSOM i Flen har en ledningsgrupp som består av medarbetare från socialtjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, Räddningstjänst, Svenska kyrkan och primärvården.

Gruppens deltagare har en bred kompetens. Flera har utbildning och erfarenhet av krishantering, debriefing och socialt omhändertagande. Gruppen deltar kontinuerligt i utbildningar.

Till POSOM-gruppen finns ett antal resurspersoner knutna. Det är bland annat socialsekreterare, personal inom kyrkan och landstinget samt personal från kommunens kostenhet.

Ledningsgruppens uppgift är att:

  • leda och samordna omhändertagandet vid stora olyckor och katastrofer
  • upprätta informations- och stödcenter vid behov
  • samverka med andra berörda organisationer

Till sitt förfogande har ledningsgruppen ett antal stödpersoner som har till uppgift att:

  • stödja enskilda personer och familjer i det upprättade informations- och stödcentret
  • se till att enskilda personer och familjer får det fortsatta stöd de behöver

Aktivering av POSOM-gruppen ska föregås av en stor olycka eller katastrof inom kommunen eller i övrigt där Flensbor är inblandade. Det ska finnas ett behov av psykosocialt stöd samt att den ordinarie organisationen inte bedöms vara tillräcklig.

POSOM kan aktiveras av räddningstjänsten, sjukvården eller operativa krisledningsgruppen.

Kontakt

För att komma i kontakt med POSOM ring:
SOS Alarm
Telefon
112

Räddningstjänst Flen
Telefon
0157- 43 03 15

För frågor om POSOM
Kontaktcenter
Telefon
0157- 43 00 00

Sammankallande
Telefon
072-245 11 53

Sidansvarig: Denise Karlsson
Senast uppdaterad: 2022-12-14 09:36:27

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Karin Lindgren

Avdelningschef för Myndighet

0157 - 43 04 58

Denise Karlsson

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31