Hoppa till huvudinnehåll

Brandstationer & fordon

I Flens kommun finns tre brandstationer. Huvudbrandstationen i Flen, deltidsbrandstationen i Malmköping och frivilliga brandkåren i Sparreholm.

Brandstationen i Flen

På Flens brandstation finns två stycken heltidsbrandmän dygnet runt, året om. Här arbetar också en insatsledare som dessutom kan ha beredskap i hemmet. Vid utryckning kommer ytterligare en brandförman deltid samt två alternativt fyra deltidsbrandmän. Hur många som kommer in avgörs av vilken typ av larm det är.

Kombinerad hel- och deltidsstation
Brandstationen i Flen byggdes 1984 och är en kombinerad hel- och deltidsstation. Dygnet runt, året om arbetar en styrkeledare och en brandman (1+1) på stationen och på dagtid finns dessutom ytterligare fyra befäl bestående av räddningschef, ställföreträdande räddningschef och två brandmästare på stationen. En av dessa har beredskap i hemmet under icke kontorstid som räddningschef i beredskap alternativt jourhavande räddningsledare.

Utöver heltidsbemanningen i Flen finns deltidsbrandmän, en brandförman och fyra brandmän (1+4) som har jourberedskap med personsökare och skall kunna rycka ut inom fem minuter efter larm.

På brandstationen finns vagnhallen där alla fordonen är placerade. Det finns också en verkstad och tvätthall, där bilarna servas och putsas. Varje dag är det utryckningsfordon som kontrolleras och gås igenom. I verkstaden finns också slangtvätten, som används för att tvätta slang som använts vid brandsläckning. I anslutning till vagnhallen finns också brandmännens larmställ, där stövlar, byxor, sockor, jacka och hjälm är placerade i exakt den ordning som gör att brandmännen kan byta om så fort som möjligt. Stövlarna är till exempel redan nedstoppade i byxorna.

I närheten av vagnhallen finns också larm- och ledningscentralen (eller vakten, som den också kallas). I vakten finns olika sorters kommunikationsutrustning och härifrån kan man både ta emot larm och kalla in brandmännen via deras personsökare.

På samma våning finns dessutom en rökskyddsverkstad, där man servar rökskydd och fyller på luft. Det finns också ett gym med bland annat löpband där brandmännen tränar. Givetvis finns det också omklädningsrum med dusch och bastu.

På andra våningen finns lektionssalar, kontor, tv-rum och kök. Eftersom brandmännen bor på stationen när de jobbar måste man kunna laga frukost , lunch och middag

Brandstationen i Malmköping

Här finns en brandstation med en deltidsstyrka på fem personer; en brandförman samt fyra deltidsbrandmän. De har jour i hemmet med en anspänningstid på 5 min, vilket innebär att de från det att larmet går har 5 minuter på sig att ta sig från hemmet till att sitta i brandbil på väg ut.

I Malmköping är förmannen en FIP. FIP är en förkortning av Första insatsperson, och innebär att förmannen utgår från hemmet i en så kallad FIP-bil. Det är tre personer som delar på ansvaret som FIP, och man har alltså bilen i anslutning till hemmet var tredje vecka. Vid larm kan därmed förmannen åka direkt till olycksplatsen istället för att först åka in till brandstationen, och på så sätt komma före resten av styrkan för att eventuellt påbörja en mindre hjälpinsats, men även förbereda styrkan på vad de har att vänta sig framme på plats.
FIP-bilen är utrustad för att kunna klara av mindre insatser som man ensam kan utföra, t ex lättare sjukvård och brandsläckare. Alla sekunder är viktiga vid en olycka, så att ha en person som snabbt kan vara på plats för att eventuellt begränsa skadan kan vara livsavgörande. Men större insatser får aldrig utföras av FIP:en på egen hand. Då måste hen invänta övriga styrkan på 4 personer.

Bemanningen, som på fackspråk uttrycks 1+4 (ett befäl, fyra brandmän) innebär att man har personal för att rökdyka enligt arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS1995:1. Brandmännen i Malmköping, som är uppdelade i tre grupper, har beredskap var tredje vecka, från fredag morgon kl. 06:00 till kommande fredag då nästa grupp går på. Varje beredskapsvecka övar brandmännen allt från rökdykning, losstagning vid trafiolycka till adresskännedom och båtkörning. Dessutom genomförs varje månad en större övning med hela Malmköpingsavdelningen.

På stationen finns totalt fryra fordon, en släck-/räddningsbil (5310), en FIP-bil (5360), en persontransport (5370) samt en båt av typen Buster. Utöver dessa finns två stycken motorsprutor, en klass II-spruta (1200 l/min) och en klass III-spruta (2400 l/min). FIP-bilen står inte parkerad på stationen som de andra bilarna, utan förmannen som har beredskapen för veckan ansvarar för bilen i anslutning till sitt hem, men bilen tillhör ändå fordonsstallet.

Stationen har utöver vagnhallen med fyra portar, en lektionsal, ett kontor med kombinerad larmmottarardel samt en relaxavdelning med bastu och dusch. Det finns också utrymmen för brandmännens larmställ i vagnhallen och skåp där torrdräkter förvaras som används vid livräddningsinsatser till sjöss.

Brandpersonalen i Malmköping rycker också ut på så kallade IVPA-larm (I Väntan På Ambulans) sedan årsskiftet 07/08. Det innebär att man åker på vissa ambulanslarm (främst hjärtstopp) inom släckområdet då det inte finns någon ambulans tillgänglig i närheten. Vid ett IVPA-larm larmas brandmännen på samma sätt som vid andra larm – nämligen via personsökarna. När larmet går tar man sig in till stationen och rycker ut med släckbilen 5310. För att utlarmningsprocessen vid hjärtstopp ska gå så snabbt som möjligt åker man alltid direkt när fyra man kommit till stationen, man väntar alltså inte in den sista.

När Malmköpingsstyrkan befinner sig på övning eller åker på larm tar man alltid med sig defibrillatorn i bilen. Dels för att snabbt kunna ge sig av under en pågående övning, men också om man exempelvis kommer fram till en trafikolycka där en person fått hjärtstopp, trots att den initiala informationen inte sa det, så har man möjlighet att rädda liv.

Frivilliga brandkåren i Sparreholm

Sparreholms Brandstation är belägen på Bergsvägen sedan 1979. Här finns ca 15 frivilliga brandmän tillgängliga, varav tre har jour dygnet runt. De har en anspänningstid på 10 minuter.

Vid ett larm rullar i första hand bil 5410 med minst tre brandmän. Fem brandmän delar i dag på så kallad ”tankbilsjour” var femte vecka för att kunna assistera övriga stationer med vatten vid större insatser.

På Stationen finns totalt tre fordon: Släck/räddningsbil Scania 5410, Terrängbil Man 5450 och Tankbil Scania 5440. Därutöver finns två stycken motorsprutor.

Sidansvarig: Kjelle Källström
Senast uppdaterad: 2017-06-22 09:26:37

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kjelle Källström

Räddningschef

0157 - 43 03 11